MF DNES

Monsport: Budeme hledat řešení v klidu

-

Osud šedesátky rodin z domů v Horoměřicí­ch má nyní v rukou správce konkurzní podstaty Josef Monsport. Na jeho straně je rozsudek Nejvyššího soudu, který rozhodl, že lidé se z domů, které jsou součástí konkurzu, musí do 23. srpna vystěhovat. Tedy do příštího čtvrtka.

Budete lidi z bytového družstva Svatopluk vystěhováv­at?

Už jsem několikrát řekl, že nebudu nikoho stěhovat na ulici. Takže této lhůty nevyužiju, naopak budeme dál o celé situaci jednat a hledat řešení. V klidu.

Klíčové ale bude rozhodnutí věřitelské­ho výboru, jehož vy jste jen vykonavate­lem, ne?

Ano, věřitelský výbor se sejde 30. srpna. Nicméně počítám, že na něm se i s protistran­ou shodneme, jaké soudní znalce oslovíme. Ti pak vypracují posudky původní hodnoty domů, investic lidí a rozdílu, který mají lidé doplatit. Budeme se opravdu snažit komunikova­t tak, aby se vše vyřešilo.

To potrvá. Přitom od vyhlášení konkurzu uplyne už 20 let.

Ano, počítám, že nějaké měsíce se to ještě potáhne. Nicméně můj přístup je vstřícný, chci s lidmi jednat, komunikova­t a dohodnout se, co dál. (vj)

 ?? Foto: MAFRA ?? Správce konkurzní podstaty Josef Monsport.
Foto: MAFRA Správce konkurzní podstaty Josef Monsport.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic