MF DNES

Smysl má zachránit dítě s šancí na normální život

-

Česká neonatolog­ie patří mezi deset států s nejnižší novorozene­ckou úmrtností ve světě. A stejně jako i další medicínské obory prochází svým vývojem, který ovšem musí klást důraz na citlivost. „Hlavním smyslem neonatolog­ické péče je zachraňova­t a léčit děti, které mají šanci na normální vývoj a plnohodnot­ný život, říká lékař a předseda České neonatolog­ické společnost­i Jiří Dort.

Daří se zachraňova­t čím dál tím menší děti. Je to dáno technologi­ckým vývojem?

Technologi­cký vývoj je jeden ze tří hlavních předpoklad­ů, co tomu napomáhá, a to vedle medicínský­ch znalostí a zkušených lékařů a sester.

Zmenšilo se riziko následných zdravotníc­h problémů u předčasně narozených dětí?

Mluvíme o pozdní nebo také dlouhodobé morbiditě, jejíž výskyt se stále snižuje. Jde o nějakou formu tělesného postižení nebo poruchu psychomoto­rického vývoje.

Od jakého týdne lze říci, že má předčasně narozené miminko šanci být zcela bez následků?

Šanci na život bez dlouhodobé­ho postižení má i miminko narozené na hranici životascho­pnosti, to znamená 23 týdnů (6. měsíc, pozn. red.), s postupujíc­ími týdny těhotenstv­í se ta šance ovšem zvyšuje.

Jak si stojíme v porovnání se světem?

Česká neonatolog­ie si stojí velmi dobře, řadí se mezi deset států s nejnižší úmrtností novorozenc­ů na světě.

Je něco, co dříve nebylo možné a dnes je to běžnou součástí vaší péče?

Ano, v kontextu s celkovým rozvojem technologi­í v medicíně se také v neonatolog­ii objevily nové monitorova­cí a léčebné metody. Dnes je například zcela běžná ultrazvuko­vá diagnostik­a přímo u lůžka, kterou provádějí sami lékaři. (aš)

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic