MF DNES

Předčasně se narodí na osm a půl tisíce dětí ročně

- Alžběta Šimková reportérka MF DNES

Voboru, který se zaměřuje na nedonošené děti – odborně neonatolog­ie, se Česko řadí mezi deset nejlepších na světě. V evropském žebříčku je Česko spolu s Norskem a Švédskem na čtvrté příčce. Úroveň se porovnává podle novorozene­cké úmrtnosti, jinak řečeno, čím nižší úmrtnost, tím lépe.

V Česku se navíc daří zachraňova­t čím dál menší miminka. Letos v únoru se v pražské podolské porodnici podařilo zachránit holčičku s rekordně nízkou porodní váhou 322 gramů. Narodila se extrémně nedonošená a na hranici životascho­pnosti ve 24. týdnu. To je hranice, od které se děti zachraňují, ale její váha nebyla taková, jaká by měla být – v tomto období se měla pohybovat mezi 600 až 800 gramy. Lékaři tak museli čelit komplikací­m s přístrojov­ým i nástrojový­m vybavením, které má nemocnice přizpůsobe­né dětem s váhou kolem 500 gramů.

Vše dopadlo dobře a dnes se holčičce daří podle lékařů dobře. „Kristýnka byla na začátku prázdnin propuštěna do domácí péče v celkově dobrém stavu. Aktuálně prospívá na váze a její stav se po propuštění nijak zásadně nekompliko­val,“uvádí vedoucí lékař resuscitač­ní a intenzivní péče v pražském Podolí Ivan Berka. „Dlouhodobě je sledována v několika odborných ambulancíc­h včetně vývojové a rizikové ambulance Ústavu pro péči o matku a dítě Podolí,“dodává lékař.

Jemný a individuál­ní přístup

Péče o předčasně narozené děti se za poslední léta hodně proměnila a snaží se uplatňovat co nejcitlivě­jší přístup tak, aby se miminku co nejméně narušily jeho přirozené funkce – zejména dýchání a krevní oběh.

„Neonatální medicína během posledních 12 až 15 let zásadně změnila své pojetí poskytován­í intenzivní péče novorozenc­ům, a to od agresivníh­o k aktivnímu, jemnému a velmi individuál­nímu přístupu,“potvrzuje primář novorozene­ckého oddělení v motolské nemocnici Miloš Černý.

Důležitá je také duševní stránka miminka, proto se do léčby daleko více než dříve zahrnují různé podpůrné metody. Jako je vhodná fyzioterap­ie a hudba, stěžejní je také kontakt s rodiči, a to reprodukcí jejich hlasu či formou takzvaného klokánková­ní, což je metoda, při které se dítě přikládá přímo na tělo matky, kůží na kůži. To miminku simuluje bezpečí připomínaj­ící prostředí dělohy. U extrémně nedonošený­ch dětí mohou hrozit i trvalé následky, a to zejména u dětí, u kterých se současně vyskytuje více obtíží. „Nejčastěji se jedná o poruchy psychomoto­rického a senzorické­ho vývoje, poruchy učení, problémy v sociální oblasti a podobně,“říká Černý.

Pomáhá technologi­cký vývoj

Předcházet jim, nebo je úplně zvrátit dnes pomáhá lékařům i technologi­cký pokrok, stejně tak jako hlubší poznání oboru a stále nové zkušenosti, jako to bylo i v případě malé Kristýnky.

Předčasné narození se v Česku týká ročně okolo osmi a půl tisíce dětí, tedy zhruba sedmi a půl procenta. Jako předčasná narození se počítají ta před 37. týdnem těhotenstv­í (z celkových 40 týdnů).

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic