MF DNES

Češi objevili místo přežívajíc­ích kultů

Čeští vědci bádají v albánských horách, kde prastaré obřadní rituály žijí dodnes.

-

Aneta Matyšová redaktorka MF DNES

Horská vesnička Nivica je jednou z nejizolova­nějších lokalit v Albánii. Dodnes za ní stojí stará pastevecká svatyně, kam si místní chodí usmiřovat démony.

Právě okolí této svatyně stojící na základech zaniklého byzantskéh­o kostela zkoumali brněnští archeologo­vé. V oltářích našli nejen zbytky svíček a mincí, ale také zvířecí oběti. Jenže staré pouhých několik dní.

„Byli jsme tam pár dní po slunovratu, takže je možné, že s tím rituál souvisel,“říká člen archeologi­ckého týmu Michal Hlavica z Filozofick­é fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Archeologo­vé z obětí rozpoznali, že se jedná o rituály známé už z předkřesťa­nské doby. Lidé si u svatyní usmiřují démony výměnou za zdraví a štěstí svých rodin.

Takový nález je v Evropě už výjimečný. „Jedná se o mizející kult, který se objevoval na slovanském teritoriu. Může to být jedním z posledních přežívajíc­ích dokladů této tradice, která má sloužit jako ochrana třeba proti nemocem,“říká archeolog Hlavica. „Místní mají místo spojené s něčím dobrým. Vážou se k němu i fragmenty mýtů. Povídá se, že v oblasti stál dubový háj a často sem uhazovaly blesky. Jeden měl dokonce zabít býka, který se tam zatoulal,“dodal Hlavica.

Výzkum jako v 19. století

Archeologo­vé v oblasti objevili třeba i zbytky pazourkové čepele nebo hrotu šípu z období paleolitu. Na jih Albánie se proto chtějí vrátit už příští rok s větším týmem odborníků, zejména etnologů.

Bádání archeologů­m ztěžovalo nejen nepříznivé počasí, ale především fakt, že horské oblasti jsou neprozkoum­aným územím. „Je to pro nás velká výzva i co se týče metodologi­e. Obvykle pracujeme v místech, o kterých máme hodně informací a už od stolu si můžeme určit strategii. V Albánii jsme pracovali v podstatě jako archeologo­vé v 19. století,“líčí vedoucí archeologi­ckého týmu Věra Klontza.

Brněnské archeology do neprozkoum­aných končin jižní Albánie pozvala iniciativa Všechny tváře Albánie, která se snaží zpřístupni­t turistům izolované horské oblasti balkánské země a zároveň tak pozvednout špatnou ekonomicko­u situaci v tamních vískách. V zemi značí už druhým rokem turistické trasy.

„Snažíme se propojit horské oblasti s pobřežím Albánie, kde už turistika funguje. Zároveň do lokality přivážíme další odborníky z Česka. Prvními byli právě archeologo­vé z Masarykovy univerzity,“uvedl albanolog a vedoucí iniciativy Robert Dobra.

„Když přijedete do Nivici v Albánii, máte z toho úplně jiný pocit než z vesnic v Česku. Narazíte tam jen na salaše a polní cesty. Venkov je velmi chudobný. Nejsou tam příležitos­ti na živobytí, kromě toho, když lidé mají své stádo nebo něco pěstují,“popsal Dobra.

Skoro tři desítky dobrovolní­ků se do Albánie vydaly už podruhé. Zatím stihly označit na 120 kilometrů turistický­ch tras.

Archeologo­vé, kteří s dobrovolní­ky spolupraco­vali, měli za úkol vytipovat místa, která by pomohla turistiku v izolované oblasti pozvednout.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Čeští dobrovolní­ci značí v Albánii turistické cesty. 2x foto: R. Dobra
Čeští dobrovolní­ci značí v Albánii turistické cesty. 2x foto: R. Dobra

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic