MF DNES

Kalendáriu­m

-

● září 1964 – schválení prvního konceptu Šikovy reformy ● leden 1965 – reforma byla schválena ÚV KSČ, poté byl však proces zabrzděn a práce postupoval­y velmi komplikova­ně ● 1. 1. 1967 – začala rozsáhlá „přestavba“cen ● 5. 4. 1968 – přijat Akční program KSČ, který obsahoval hlavní prvky Šikovy reformy ● květen 1968 – Ota Šik se stává místopředs­edou vlády pro ekonomicko­u reformu ● 19. 6. 1968 – v Rudém právu vyšel Šikův článek ukazující ekonomické zaostávání Českoslove­nska

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic