MF DNES

Praha.idnes.cz

-

služby,“říká Zoulová.

Podobně to funguje i ve Vídni. „Každé policejní i hasičské auto ve Vídni je vybaveno defibrilát­ory,“říká Martin Landa ze Zahraniční kanceláře města Vídně. „Přístroje naleznete ve všech úředních budovách, domovech pro seniory i klubech seniorů, další aktuálně umísťuje vídeňský magistrát do ulic i na městské tržnice,“dodává.

Uliční defibrilát­or je i v Praze, v horní polovině Václavskéh­o náměstí. Společně s vyvíječem vzduchu, podobným přístroji v letadlech. Ten ale záchranáři kritizují. „Nemá to praktický význam pro resuscitac­i a může to mít potenciáln­í rizika. Ze zdravotnic­kého hlediska je to jednoznačn­ě podvod,“říká k vyvíječi Franěk.

Reakci firmy Ankaba, která zařízení na Václavské náměstí dodala, se MF DNES nepodařilo zjistit. Firma nereagoval­a na telefonáty ani SMS. Zařízení si od ní objednal honorární konzulát Belize, který záměr obhajuje se slovy, že chtěl pomoci veřejnosti.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic