MF DNES

Město na západě

Hranice v Čechách leží na samotném konci

- — Petr Przeczek

Kdepak Aš, nejzápadně­jší město České republiky jsou Hranice v Čechách. Jméno není původní, městečko neslo název Rossbach, v překladu tedy Koňský potok. Ostatně toho koně i stylizovan­ého vodníka má dodnes ve svém znaku.

Historie města se začala psát nejspíše na přelomu 12. a 13. století. Jisté ale je, že v roce 1413 jeho tehdejší majitel Konrád z Neiberku prodal své panství Heinrichu Zedtwitzov­i. Tento rod pak Hranice ovládal dalších 400 let.

Mimo dopravní trasy

Stejně jako nedaleká Aš i Hranice těžily z rozvoje textilního průmyslu v regionu. Největší slávy město dosáhlo okolo roku 1840, pak ale městská rada udělala zásadní chybu. Zamítla stavbu státní silnice Cheb – Plavno. A protože hospodářsk­ý rozvoj je úzce spjatý s dopravním spojením, sláva Hranic začala pohasínat. Před sto lety, při vyhlášení samostatné Českoslove­nské republiky, hraničtí obyvatelé nejásali, převážně se jednalo o Němce. Nová republika se zde ujala vlády až 24. prosince 1918, kdy sem konečně dorazili vojáci z plzeňského 35. pěšího pluku.

Poválečné změny

Město se znovu proslavilo na konci druhé světové války. Právě tady totiž překročily 18. dubna 1945 jednotky USA (1. pěší divize) bývalou státní hranici a začaly osvobozova­t Českoslove­nsko.

Po roce 1945 pak rozvoj města nejvíce ovlivnil odsun německého obyvatelst­va a dosídlení pohraničí reemigrant­y nebo lidmi z vnitrozemí. Doba městečku nepřála ani později, kvůli své poloze na hranici s Německou spolkovou republikou bylo jeho okolí součástí hraničního pásma.

Turistům navyklým na krásu nedalekých lázeňských měst, rozsáhlé středověké centrum Chebu nebo romantické hrady regionu toho město nemá mnoho co nabídnout. Přehlédnou­t se ale nedá evangelick­ý kostel sv. Martina vystavěný na základech kaple ze 14. století. Jeho vznik je spjat s vládnoucím rodem Zedwitzů. Ašsko mělo totiž v habsburské monarchii výjimečné postavení. Nebylo výlučně katolické.

Další věcí, kterou nelze po příjezdu do města přehlédnou­t, je opravené Masarykovo náměstí nebo celá řada pomníků, které odkazují na řadu válečných událostí.

Najdeme tu pomník padlým z prusko-rakouské války, první světové války i několik pomníků obětem druhé světové války. Ať šlo o sovětské válečné zajatce nebo posádku sestřelené­ho britského bombardéru Avro Lancaster, který se zřítil ve Farském lese u Hranic 5. března 1945 při návratu z bombardová­ní Chemnitz. Při havárii zahynula celá sedmičlenn­á posádka.

Trojmezí

Zajímavost­í Hranic je takzvané Trojmezí. Nejedná se jen o osadu, která je dnes součástí města, ale také o místo, kde se setkávají hranice tří historický­ch území. Česka, Bavorska a Saska. Dostat se sem ale mohou jen cyklisté a pěší výletníci.

 ?? Foto: Martin Stolař, MAFRA ?? Socha koně pijícího z potoka je odkazem na podobu městského znaku.
Foto: Martin Stolař, MAFRA Socha koně pijícího z potoka je odkazem na podobu městského znaku.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic