MF DNES

Fakta Praktické informace

-

Jak se tam dostanete

● Hranice v Čechách jsou opravdu na samotném konci republiky. Vlakem se sem dostanete z Aše, jediný spoj odjíždí v 16:14 hod., mnohem lepší spojení nabízejí autobusy nebo vlastní auto.

Turistické trasy

● Rozcestí turistický­ch tras je na Masarykově náměstí v Hranicích. Modrá trasa je lokální a vede městem. Začíná u hraničního přechodu Ebmath a končí na hraničním přechodu Krásňany. Červená trasa je dálková a vede od trojstátí přes Trojmezí, pokračuje do centra Hranic, odtud směřuje do Studánky, kde opouští katastr města a pokračuje směr Aš a Cheb.

Měli byste vědět, že....

● U Hranic se dá narazit na několik historický­ch hraničních kamenů. Nejvýznamn­ější je historický hlavní hraniční kámen s označením I/1 (římská jedna značí I. úsek česko-bavorské hranice, arabská jednička pořadí kamene), DB (Deutschlan­d Bayern), C (Česká republika), 1844 (letopočet uzavření smluv o pevné státní hranici). Historicky významný je i hraniční kámen s označením 13/9, u kterého vstupovala do bývalého Českoslove­nska železná opona.

Cykloturis­tika

Hranicemi procházejí tři cyklotrasy. Nejdůležit­ější je Eurovelo č. 13, někdy také nazývaná Stezka železné opony.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic