MF DNES

Fakta Co je to streetwork

-

Mladí lidé mají přirozené tendence se sdružovat. Často jim ale chybí smysluplné nápady, jak svůj volný čas trávit. Jedním ze zařízení, která se to snaží změnit a chtějí mladým pomáhat růst a přebírat zodpovědno­st za vlastní životy, je maringotka Vrtulka na hřišti v Bohnicích. Provozuje ji Salesiánsk­é středisko mládeže.

„Byl to nápad, který se zrodil díky tomu, že nám městská část Praha 8 nabídla finanční podporu. Řekli nám, že to je na vybavení, a ne na pracovní síly. Vymýšleli jsme, jak s penězi smysluplně naložit, a napadlo nás právě toto zázemí,“uvedl Jan Vališ, pracovník Salesiánsk­ého střediska mládeže.

Místo vybrali právě díky dospívajíc­ím, se kterými středisko pracuje. Většina z nich totiž bydlí v okolních domech. „Řekli nám, že jim tu chybí místo, kde by měli světlo, teplo a klid. Bohnice jsou totiž poměrně velké a moc takových míst tu není. Jsou tady různá dětská hřiště pro děti a maminky, ale takové plácky, kde se schází puberťáci, v Bohnicích chybí,“uvedl Vališ.

Dříve se většina klientů, kteří maringotku navštěvují, scházela v nedalekém obchodním centru. Vznikaly tam ale pře mezi obchodníky, zákazníky a dospívajíc­ími. „Obchoďáky jsou místa, kde se mladí lidé za posledních pět až sedm let scházejí. Myslím si, že je to hlavně kvůli tomu, že je tam wi-fi a zásuvky na elektřinu. Mládež je ale hlučná, i když se chová sebelíp, a proto dochází ke konfliktům. Nákupní centra nejsou primárně určena pro setkávání lidí,“popsal Vališ.

Otevírání problémový­ch témat

Místo setkávání mladých Metoda sociální práce

– v takzvaném přirozeném prostředí. V první linii u lidí, kteří potřebují pomoct se sociálními problémy. Tato práce vyžaduje dodržování určitých pravidel.

nosí nenápadné oblečení a musejí se chovat tak, aby nevyvolali žádné situace, ve kterých by došlo k agresi. V Praze kromě

pracuje ještě Mezi ně patří například organizace

která pomáhá lidem závislým na drogách, sociální služba zaměřující se na lidi bez domova, služba pro romské děti, která jim nabízí volnočasov­ý prostor, organizace

která pomáhá lidem překonat nepříznivé životní situace, nebo který pomáhá lidem s drogovými závislostm­i nebo těm, kterým závislost hrozí. laviččce a dojdeme za nimi, představím­e se a popíšeme, co od nás mohou dostat a kde nás potkat,“uvedl Vališ. Běžně potkávají i známé tváře. Ty se s pracovníky centra už samy dávají do řeči a navazují na jejich předešlé rozhovory nebo otevírají nová témata.

„Nejčastěji řeší vztahy. Ve skupině, partnerské nebo i rodinné, mezigenera­ční. Hodně našich klientů bydlí s prarodiči, kde vlastně ten generační rozdíl je větší,“popsal Vališ. Dalším z témat je pasivní trávení volného času neboli nuda. „To je hodně velké téma. Myslím si, že z toho tématu pak pramení spousta problémů, které mají, protože když se nudí, dělají kraviny,“dodal Vališ.

Zázemí bez elektřiny

Dříve klienti střediska nejčastěji trávili volný čas užíváním drog, hlavně alkoholu, cigaret a marihuany. „Všiml jsem si, že za poslední roky se trend pití alkoholu změnil. Dříve si koupili krabicové víno a pili ho celé odpoledne. Dnes si koupí více lahví tvrdého alkoholu a vypijí ho během pár hodin a pak odpadnou. Mají jen zážitek z toho, že vypili tolik alkoholu,“popsal Vališ.

V maringotce mají klienti jen to nejzákladn­ější vybavení. Světlo napájené dobíjecí baterií, teplo z kamen. Ale hlavně klid a bezpečí. Elektřinu podle Vališe nepotřebuj­í. Provozovat­elé maringotky chtějí, aby jejich klienti žili chvíli bez ní a poznali, že se umějí zabavit i jinak. Maringotka ale není prázdná. „Je tu stolní fotbálek a stůl, u kterého se dá posedět. Máme ještě klasický kamenný klub, odkud můžeme donést prakticky cokoliv, třeba hokejky nebo rakety na sport. Kolegové se vždy s klienty domluví, co chtějí dělat, a podle toho věci přinesou,“popsal Vališ.

Kromě toho jezdí pracovníci střediska s klienty i na výlety po okolí. „Jedním z našich cílů je mladým ukázat, že Praha nejsou jen Bohnice a že Česká republika není jen Praha,“dodal Vališ.

Prostory pro setkávání slouží dospívajíc­ím ve věku od 13 do 22 let. „Setkáváme se s touhle skupinou lidí, protože právě ti často nevědí, jak využít svůj volný čas, a dělají blbosti. Naši klienti nejsou ze sociálně slabších rodin. Bohnice patří mezi bohatší části Prahy a děti dostávají kapesné od rodičů. Ti se zajímají o to, jak se dětem daří ve škole, ale tím jejich zájem končí,“popsal Vališ.

V maringotce musejí všichni dodržovat pravidla nebo jim hrozí sankce. „Na maringotce je dostanou například za napadení pracovníka. Nikdy se to ale nestalo,“uvedl Vališ.

Salesiansk­é středisko funguje v Praze od roku 2001. Maringotku navštívilo v loňském roce 170 mladých. Maringotka má otevřeno pravidelně od 16.00 do 18.00. V zimních měsících je otevírací doba jiná, protože se pracovníci přizpůsobu­jí počasí. Přes léto se snaží být s klienty venku, protože Praha nabízí spoustu volnočasov­ých aktivit.

Od záři salesiáni plánují program i na Palmovce. „Nesoustřeď­ujeme se jen na Bohnice. Pokud klienti budou toužit po maringotce na Palmovce a my na to budeme mít finanční podporu, tak jim ji tam postavíme,“dodal Vališ.

 ?? Foto: Yan Renelt, MAFRA ?? Bohničtí „puberťáci“se už rok a půl mohou scházet v maringotce Vrtulka, kterou postavilo Salesiánsk­é středisko mládeže. Jan Vališ (na fotce) jim spolu s kolegy ukazuje, že nemusí trávit čas jen na lavičkách v parku, ale že se můžou zabavit třeba sportem.
Foto: Yan Renelt, MAFRA Bohničtí „puberťáci“se už rok a půl mohou scházet v maringotce Vrtulka, kterou postavilo Salesiánsk­é středisko mládeže. Jan Vališ (na fotce) jim spolu s kolegy ukazuje, že nemusí trávit čas jen na lavičkách v parku, ale že se můžou zabavit třeba sportem.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic