MF DNES

Sčítat romské žáky ředitelům škol vadí

- Michaela Endrštová redaktorka iDNES.cz

Ředitelé škol musí každý rok vykazovat, kolik romských dětí k nim chodí. Nevědí však, jak si s evidencí poradit, a někteří to považují za diskrimina­ci romských dětí. Údaje slouží jako důkaz Evropské unii, že se daří romské děti integrovat do běžných škol.

Ministerst­vu školy vykazují informace o tom, kolik mají učitelů, jaké mají ve škole vybavení nebo třeba kolik dětí posílají na lyžařské kurzy. Jedna z otázek míří i na počet romských žáků.

Jenže někteří ředitelé tuto kolonku odmítají vyplňovat. Například ředitelka jedné ze základních škol na Liberecku, která si nepřála uvádět své jméno, vyplňuje automatick­y všude nuly. „Odmítám zkoumat, jestli někdo má, nebo nemá romský původ, jako ředitelku školy mě to nezajímá a nemám k tomu jakoukoliv pravomoc. Musela bych vytvořit dotazník nebo se ptát rovnou rodičů, jestli je jejich dítě Rom, a to dělat nebudu, příčí se mi to,“uvedla.

Resort školám radí, jak romské děti rozeznat. „Za Roma je označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž se nutně k této příslušnos­ti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropolog­ických, kulturních nebo sociálních) indikátorů,“píše v metodice. „Je těžké tyto žáky identifiko­vat, definice je velmi obecná a subjektivn­í, podle toho nelze postupovat,“vadí řediteli ZŠ Lázně Bělohrad Jaroslavu Jirásko.

Podle náměstka ministra Václava Pícla o evidenci romských dětí rozhodla v roce 2016 vláda ve Strategii romské integrace do roku 2020.

Tyto údaje vláda monitoruje kvůli rozsudku Evropského soudu, který již v roce 2007 potvrdil, že Česká republika diskriminu­je romské děti, protože je až příliš často posílá do praktickýc­h (dříve zvláštních) škol. Výkazy tedy Evropské unii ukazují, jak se daří integrovat romské děti do běžných škol.

Zdeněk Ryšavý, ředitel neziskové organizace, která bojuje proti rasismu, s dotazníky souhlasí. „Pokud chceme pomáhat určité skupině, tak k tomu potřebujem­e mít data, musíme vědět, kolika lidem máme pomáhat, a jedině tak můžeme zjistit, jestli je pomoc efektivní,“říká Ryšavý.

 ?? Foto: ČTK ?? S osobní asistentko­u Základní školu U Kříže v Ostravě-Michálkovi­cích navštěvují děti jak většinové společnost­i, tak ty romské.
Foto: ČTK S osobní asistentko­u Základní školu U Kříže v Ostravě-Michálkovi­cích navštěvují děti jak většinové společnost­i, tak ty romské.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic