Dvojí ceny pro Čechy na e-shopech končí

Českým zákazníkům se podstatně rozšíří online nákupní možnosti

MF DNES - - FRONT PAGE - Eva Moniová redaktorka MF DNES

Ještě před Vánocemi, 3. prosince, skončí jedna dlouholetá obchodní „nespravedlnost“. Evropská unie zakáže internetovým obchodům, aby rozdělovaly své zákazníky na místní a zahraniční.

Tím v evropských e-shopech padnou praktiky jako dvojí ceny či blokování podle země, kde se zákazník fyzicky nachází. Je to další z kroků k tomu, aby takzvaný jednotný trh v EU byl skutečně jednotný.

Znamená to, že obchodníci nebudou smět ani zákazníky přesměrovávat. Nyní se běžně stává, že zákazník, který se přihlásí na německý e-shop, je ihned přesměrován na jeho českou verzi. Ovšem s vyššími cenami. Za takový postup bude od prosince obchodníkům hrozit pokuta až tři miliony korun.

Nové nařízení se kromě nákupů v e-shopech týká také hotelových služeb a sledování filmů či seriálů pomocí streamovacích služeb. (emo)

Praktiky z doby krátce po pádu železné opony, kdy restauratéři účtovali dvojí ceny pro české zákazníky a cizince jsou dávno minulostí. Teď se k něčemu podobnému schyluje na internetu. S platností od 3. prosince zakáže Evropská unie dosavadní přístup prodejců, jako je blokace zákazníků z jiných zemí či automatické přesměrování spotřebitele na stránky v jeho jazyce, kde jsou však často vyšší ceny.

Nové evropské nařízení dopadá jak na online prodej, tak na prodej v ‚kamenných‘ provozovnách, ale také třeba na streamingové služby nebo prodejce hotelových noclehů či vstupenek. Za porušení pravidel bude hrozit až třímilionová pokuta.

Zákazníci, kteří se připojují z cizí země, totiž mají mít stejný přístup ke zboží a službám jako místní. Říká to nařízení EU o zeměpisném blokování (geo-blockingu). Zákaz zeměpisného blokování je součástí strategie pro jednotný trh.

Podle průzkumu Evropské komise z roku 2015 se povedlo zákazníkům dokončit nákup z jiného členského státu pouze v 37 procentech případů.

Stejný přístup pro všechny

„Účelem nařízení je ukončit diskriminační praktiky některých prodejců, kteří brání přístupu zákazníků k službám či zboží z důvodu státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení zákazníka,“vysvětluje Petra Věžníková, specialistka informačních technologií advokátní kanceláře Squire Patton Boggs.

Obchodníci by nově neměli například automaticky přesměrovat zákazníka mezi e-shopy, které provozují pro jednotlivé státy. Třeba zákazníka z ČR nebude možné z německého obchodu automaticky přesměrovat na český.

„Dříve bylo běžnou praxí, že například český zákazník, který se snažil připojit ke slovenské verzi e-shopu, byl automaticky přesměrován na jeho českou verzi. To už by nemělo být bez souhlasu zákazníka

možné. Navíc i v případě jeho souhlasu s přesměrováním mu musí být verze e-shopu, ke které se původně hlásil, zůstat snadno přístupná,“podotýká Věžníková.

Prodej ano, doprava ne

Dále nebude možné odmítat prodej zboží zákazníkovi z jiného státu EU. Obchod ale nebude povinen doručovat zboží jinam než do zemí, do kterých cílí. Tedy například český e-shop bude muset prodat zboží zákazníkovi ze Španělska, ten si jej ale bude muset sám „dopravit“z ČR do svého státu, jestliže internetový obchod prodává pouze v ČR.

Příkladem může být situace, kdy si zákazník z Česka chce koupit oblečení na e-shopu z Velké Británie, který neumožňuje dodání do České republiky. Je ale možné dodání nebo odběr zboží například v Německu. „Zákaz geo-blockingu neznamená, že by obchodník měl povinnost doručovat zboží do všech členských států EU, to by způsobilo neúměrné náklady. Nákup nemůže být znemožněn jen z toho důvodu, že e-shop nedodává do Česka, protože zákazník si může nechat zaslat zboží právě například do Německa,“říká advokátka.

Obchodník by také neměl omezovat

prodej vybraných položek do státu, do kterého jiné zboží dodává (tedy třeba TV do ČR rakouský internetový obchod dodává, ale blu-ray přehrávače ne).

U služeb, jako je hotelové ubytování, pronájem aut nebo vstupy do zábavních parků by pak například neměl nabízet jiné ceny podle toho, odkud službu zákazník objednává.

Nařízení také zakazuje odlišné zacházení se zákazníky na základě místa vydání jejich platební karty. Třeba pokud prodejce v Německu přijímá platbu kartou konkrétní značky, nebude moci odmítnout

platbu takovou kartou pouze proto, že je vydána v Česku. „Nová pravidla mají dopad nejvíce na obchodníky, kteří mají e-shopy vytvořené zvlášť pro jednotlivé státy EU. Pro ty, kteří cílí pouze na lokální trh či mají jeden e-shop pro více států Unie, není dopad tak zásadní,“konstatoval Jan Vetyška, ředitel Asociace pro elektronickou komerci.

Evropské nařízení bude do českého práva převedeno novelou zákona o ochraně spotřebitele. Tou se bude vláda zabývat pravděpodobně v lednu. Protože novela bude jen adaptovat evropské právo do českého a nic jiného neřeší, dá se předpokládat, že bude projednána a schválena „rychlou cestou“– rovnou v prvním čtení ve sněmovně.

Pokuta až tři miliony korun

Dodržování nových povinností bude dozorovat Česká obchodní inspekce (ČOI), s výjimkou energetických odvětví, kde je dozor svěřen Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ). „Budeme vycházet zejména ze stížností spotřebitelů a z vlastního monitoringu trhu. V případě sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem z jiného členského státu bude spotřebiteli k dispozici Evropské spotřebitelské centrum, které působí při ČOI,“uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. „Za předpokladu, že bude schválena novela zákona o ochraně spotřebitele v navrženém znění, bude maximální výše pokuty tři miliony Kč,“doplnil.

V energetice se však podle mluvčího ERÚ Michala Keborta kvůli velké konkurenci zákazníci s tímto typem diskriminace nesetkávají. „Problémy generuje spíše opačný trend, tedy snaha některých dodavatelů získat zákazníky za každou cenu. Při takových snahách přitom nehledí na občanství či jiné podobné charakteristiky spotřebitele,“vysvětlil.

Jednotný evropský trh měla podpořit i od dubna platná právní úprava zajišťující přenositelnost online služeb poskytujících obsah v rámci EU. Jedná se například o situaci, kdy si divák chce pustit svůj oblíbená seriál či hudbu v zahraničí. „Aby účastníci, kteří využívají ve své zemi služby typu video-on-demand (např. Netflix nebo Amazon Prime), online televize (např. Voyo), streaming hudby (jako např. Spotify) nebo online tržiště s hrami, mohli využívat tyto služby, i když dočasně pobývají v jiné zemi EU,“vysvětlila právnička Squire Patton Boggs.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.