E c d o m á c í r a b

MF DNES - - Z Domova -

Ptáci jsou velmi snadno pozorovatelným indikátorem stavu přírodní rozmanitosti. Česká společnost ornitologická letos v zimě poprvé vyzvala širokou veřejnost, aby jim pomohla sledovat ptačí populaci v zimě. Stačilo první lednový víkend pozorovat krmítko doma na zahradě a pak vyplnit elektrický formulář nebo informace o pozorování zaslat poštou. Zapojilo se přes 13 tisíc lidí. V příštích letech plánují ornitologové projekt zopakovat, aby si mohli třeba ověřit, jestli kos skutečně vymírá, nebo jeho úbytek byla jen anomálie. Zatím průběžné výsledky pozorování kosa v projektu Ptačí krmítka zařadily kosa na osmou příčku se zápisem třinácti tisíc pozorovaných jedinců. Nejčastějším ptákem dosedajícím na krmítka je pak sýkora koňadra. Zároveň je to druh, jenž se na našem území v porovnání s předchozími desetiletími vyskytuje častěji. Druhý v pořadí je ve většině krajů vrabec polní a za ním vrabec domácí. Avšak i vrabců podle Vermouzka ubylo zhruba o polovinu. Vysvětlení nabízí hned několik. „Na venkově ve skoro každé zahradě sypali drůbeži a na její potravě se vrabci přiživovali. Dnes těchto malých hospodářství ubývá. Dále se změnil způsob nákladní dopravy. Obilí se dřív z vagonů sypalo dírami ven a vrabci se na tom také přiživovali. Teď je vše pečlivě zavřené,“říká. Ve městech má na úbytku vrabců velký podíl automobilová doprava. Kvůli znečištění vzduchu ubývá hmyzu, což znamená, že ubývá potravy pro ptáky.

Vrací se však někteří velcí predátoři. V desítkách nových párů u nás hnízdí sokol stěhovavý (a každý rok přibývá) či orel mořský. Druh, který u nás začal hnízdit před jedenácti lety.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.