Loviště rybářů i domov plžů

Milíčovský rybník se zbaví bahna, mění se i další nádrže. Nové vzniknou v Bohnicích a na Letné

MF DNES - - Praha - Redaktor MF DNES

Jan Bohata

MILÍČOV Nádrže v metropoli v nadcházejících měsících opět prokouknou. Rozsáhlou revitalizací prochází Milíčovský rybník na jihovýchodě hlavního města a nejde o jediný „léčebný“zásah na vodních plochách.

Okolo sedmi tisíc metrů krychlových bahnitých usazenin zmizí ze dna Milíčovského rybníka. Jde jen o část rozsáhlých renovačních prací, které podle předpokladů skončí na konci letošního dubna. „Během revitalizace Milíčovského rybníka postavíme nové výpustné zařízení pro regulaci odtoku vody, kamenné schodiště pro přístup do rybníka a přibude i kašnový přeliv, jenž bude navazovat na novou odtokovou štolu,“uvedla Petra Fišerová ze společnosti Lesy hlavního města Prahy (LHMP), která pečuje také o vodní plochy.

Celou hráz rybníka stavbaři důkladně vyčistí od pařezů a nevhodné zeminy. Tu podle projektu nahradí nový materiál. „Do výšky vodní hladiny pak hráz opevníme kamenivem, abychom ji uchránili před erozí a poškozením vodou,“uvádí zástupci LHMP. Přestavbu ocení také rybáři, pro ně na břehu Milíčovského rybníka vznikne také loviště a kádiště.

Z hráze nádrže zmizelo již na sklonku uplynulého roku osm starých vrb, které rozkládala hniloba. Tyto nestabilní stromy představovaly potenciální riziko nejen pro vodní dílo, ale také pro chodce. Náklady na rekonstrukci se odhadují přibližně na pět milionů korun. Užitek z ní mají mít například i obojživelníci, pro něž se zde předpokládají tůně.

Lipiny vypouští vodu

Aktuálně se proměňuje také nedávno vybudovaný rybník Lipiny v západní části Modřanské rokle. Lesní hospodáři z něj postupně upouští vodu. V prvním čtvrtletí letošního roku tam má totiž proběhnout průzkum a sanace historické kanalizace. Ta podle projektu projde opravami. Poté bude modřanská nádrž opět napuštěna.

Voda již zaplnila rybník Terezka o rozloze 1 700 metrů čtverečních na opačné straně Prahy v Liboci, poblíž historické obory Hvězda. Jde o kdysi nevábné místo, které bývalo plné černých skládek a odpadků. To se i díky výstavbě vodní nádrže za přibližně šest milionů korun změnilo. „Doufáme, že Terezka zvýší rozmanitost svého okolí, pomůže zadržet více vody v krajině a stane se vítanou zastávkou pro rekreaci návštěvníků,“uvedla Petra Fišerová. Terezka podle expertů je pozoruhodná také tím, že se nalézá v sousedství jedné z evropských významných ekologických lokalit Natura 2000. Mezi unikátními živočichy zde lze nalézt vrkoče útlého. „Je to velmi malý plž o délce ulity nepřesahující 1,8 mm, který obývá zejména více otevřené bazické vlhké údolní louky, mokřadní biotopy a luční prameniště,“popsal tvora přírodovědec Vojen Lužek. Vzácný druh mizí vlivem meliorací, regulací a vysušování říčních niv, spojených s přeměnou původních biotopů na zemědělskou půdu.

Zajímavosti přinesla i rekonstrukce dalších vodních ploch, například Lítožnických rybníků mezi Dubčí a Běchovicemi. V rámci archeologického průzkumu tam odborníci nalezli germánskou osadu z doby římské. Na dně rybníka našli pozůstatky železářských pecí a původních kůlových staveb.

Příští rok projekt počítá s dokončením lesoparku o ploše 13 hektarů, jehož středem se stane hornopočernický Biologický rybník. Také ten prochází ozdravnou kúrou, stejně jako Svépravický potok.

Rybník místo bohnické čistírny

V roce 2020 by mělo dojít též na revitalizaci Vokovického rybníka přibližně za šest milionů korun. Ten se dočká opravy nábřežní zdi a vypouštěcího zařízení, upraveno bude navazující koryto potoka.

V Bohnicích se počítá se vznikem vodní plochy na místě někdejší čistírny odpadních vod. Jezírko podle projektů oživí také Letenskou pláň. Pokud budou pohromadě povolení, stavět se může začít již za rok.

Vodní plochy mají ve městě důležitý vliv na ochlazování klimatu a v boji se suchem. „I po srážkově velmi bohaté zimě může v našich podmínkách přijít sucho. Známý rok 1947, kdy bylo extrémní sucho, začínal jarní povodní,“upozornil hydrolog Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.

Foto: Yan Renelt, MAFRA

Voda ve městě Jednou z populárních vodních ploch, která láká Pražany k vycházce nejen podél břehů, ale i po dřevěné lávce, je rybník ve Stromovce zrekonstruovaný v roce 2016.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.