MF DNES

S lithiem jsme měli pravdu. Zisky zůstanou v Česku

- Andrej Babiš premiér

Pamatujete si ještě na kauzu Lithium? Já teda docela dost. Před volbami 2017 nás totiž všichni obviňovali, že si na tom prý jen děláme předvolebn­í kampaň, když bojujeme za to, aby zisky z případné těžby lithia u Cínovce zůstaly co nejvíc doma. Podle nás jde o nerostné bohatství patřící všem občanům České republiky, a proto by z něj taky právě oni měli mít největší přínos.

Jenže tehdejší ministr průmyslu a obchodu ČSSD Jiří Havlíček podepsal krátce před volbami naprosto nepochopit­elné memorandum, kvůli kterému by zisky z případné těžby českého lithia skončily v cizině. Teď se ukazuje, že jsme měli pravdu. A taky že jsme to mysleli vážně, když jsme už tehdy bojovali za zájmy občanů Česka.

Ministerst­vo průmyslu a obchodu, vedené nyní ministrem ANO Karlem Havlíčkem, a Severočesk­é doly patřící do polostátní Skupiny ČEZ, se totiž rozhodly společně prozkoumat potenciál ložiska lithia na Cínovci.

Lithium patří mezi základní suroviny pro výrobu moderních výkonných baterií v elektromob­ilech a Česká republika samozřejmě chce mít jistotu, jestli se jeho případná těžba v ložisku u Cínovce vyplatí.

Proto je určitě skvělá zpráva pro všechny občany naší země, že se do průzkumu ložiska lithia zapojí i naše největší těžařská firma, kterou navíc většinově vlastní stát, takže kontrola nad případnou těžbou zůstane v našich rukách. Zapojení státní firmy taky garantuje, že určitě bude brát maximální ohledy k životnímu prostředí a všem lidem, kteří v okolí ložiska žijí nebo tam třeba mají chaty a chalupy.

Lithium je unikátní kov s nejnižší atomovou hmotností a nejvíc se těží v Austrálii, Chile nebo Argentině. Právě u našeho Cínovce může být jedno z jeho nejvýznamn­ějších evropských ložisek, to ale musí ještě potvrdit detailní průzkum. ČEZ proto bude prostředni­ctvím své dceřiné společnost­i Severočesk­é doly spolupraco­vat s firmou European Metals Holdings, která vlastní firmu Geomet.

Ta už získala některá potřebná povolení k průzkumu, takže je to pro náš stát výhodné. Pokud totiž ČEZ vyhodnotí ložisko lithia jako rentabilní, může se stát podílníkem v EMH a podílet se na budoucí těžbě a inkasovat zisky.

V opačném případě vrátí firma EMH našemu ČEZ půjčku, kterou jí poskytl na průzkum. Česko tak nakonec může na těžbě lithia jen vydělat, a právě o to jsme se snažili od začátku celé kauzy.

Podle mě fakt dobrý deal. A dobrý deal já poznám. To mi můžete věřit.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic