MF DNES

Spor o dětské skupiny

Podmínky pro dětská zařízení musí být jednotné

- reportérka MF DNES Radka Hrdinová

Proč má být v mateřské škole jedna učitelka na 28 dětí zatímco v dětské skupině jsou tři dospělí na 24 dětí? To je jedna, ale nikoli jediná podstatná otázka, kterou klade ředitelka mateřské školy v Pohořelicí­ch Helena Kloudová. Včera po ránu spolu se dvěma kolegyněmi tuto otázku řešila s premiérem Andrejem Babišem. Ten je na schůzku do sídla Úřadu vlády pozval na základě otevřeného dopisu, ve kterém kritizují aktuální dění ve školství. Jednou z hlavních věcí, které jim zvyšují tlak, je záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na přeměnu dětských skupin na jesle. Nejde přitom o samotný plán MPSV udělat z dětských skupin jesle. Vadí jim, že MPSV dává dětským skupinám jiné podmínky pro péči o malé děti než mají mateřské školy, které patří pod ministerst­vo školství.

Budoucnost dětských skupin řeší ministryně Maláčová už nějakou dobu. Evropský projekt, ze kterého se zakládání firemních či církevních školek hradilo, totiž do dvou let skončí. Na MPSV proto přemýšlejí, co se zhruba tisícovkou dětských skupin dělat dál.

Měl by to platit stát a rodiče

Maláčová navrhla, aby jejich financován­í převzal stát s tím, že vedle státního příspěvku budou přispívat přiměřenou částkou i rodiče. Zároveň chce, aby se dětské skupiny omezily na děti ve věku do tří let včetně – nyní je navštěvují děti do šesti let. Spolu s tím navrhuje přejmenova­t dětské skupiny na jesle.

Jenže o děti tříleté a mladší pečují i mateřské školy. Podle statistik ministerst­va školství je jich v mateřských školách zhruba 45 tisíc. A zatímco dětské skupiny mají podle nařízení úřadů maximálně 24 dětí, třídy v mateřské škole až 28. Na dětskou skupinu o velikosti od 7 do 24 dětí musí být dva dospělí, a pokud do ní chodí dítě mladší tří let, pak dokonce tři.

V mateřské škole je po velkou část dne na celou třídu učitelka sama. Ministerst­vo školství považuje za úspěch, že se mu nově podařilo zajistit prostředky na to, aby v době, kdy je školka nejvíce vytížena, byly učitelky dvě. „Poprvé jsme plně finančně pokryli dvouapůlho­dinové překrývání učitelů v mateřských školách, na které jsme v rozpočtu ministerst­va vyčlenili částku až 1,8 miliardy korun,“říká mluvčí Aneta Lednová.

Získat navíc peníze na chůvu do třídy, kam chodí i dítě mladší tří let, možné sice je, znamená to ale další administra­tivu, na kterou školky nemají lidi. „Zakládám papíry do šanonu, místo abych se věnovala tomu, jak se u nás učí,“dodává Benešová, která na Facebooku vede skupinu zhruba šesti set ředitelek mateřských škol z celého Česka.

Poprvé jsme plně finančně pokryli dvouapůlho­dinové překrývání učitelů v mateřských školách.

 ?? Foto: Michal Šula, MAFRA ??
Foto: Michal Šula, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia