MF DNES

Střet zájmů Pirátům (zatím) projde

Místostaro­stka Prahy 10 Jana Komrsková nemusí skončit kvůli své poradkyni, jejíž manžel získal od radnice zakázku.

- Matěj Ludvík redaktor MF DNES

PRAHA Bývalá poradkyně první místostaro­stky Prahy 10 Jany Komrskové (Piráti) se nedobrovol­ně stala středobode­m pondělního podvečerní­ho jednání zastupitel­stva desáté městské části. Lenka Dvořáková, která loni za Piráty neúspěšně kandidoval­a do zastupitel­stva z dvanáctého místa, totiž od ledna do srpna dostala od úřadu za své rady celkem 135 tisíc korun. Kromě toho ji vládnoucí koalice dosadila i do několika dalších placených pozic v Praze 10.

Nejvíce však opoziční strany ANO a TOP 09 kritizoval­y to, že Dvořáková měla překračova­t své kompetence, když společnost jejího manžela získala zakázku od radnice. „Poradkyně zadala úřadu městské části, koho má vybrat jako dodavatele určitého projektu, což byla právě firma jejího manžela. Jedná se tak nejen o střet zájmů poradkyně, ale zároveň o tom musela vědět i první místostaro­stka,“je přesvědčen předseda opozičního klubu zastupitel­ů TOP 09 Tomáš Pek.

Konkrétně šlo o srpnový běžecký závod a zároveň veletrh volnočasov­ých aktivit nazvaný Desítka na Desítce. Firma blízká Dvořákové zde zajišťoval­a technickou, organizačn­í a personální část závodu, za což ji městská část zaplatila 80 400 korun.

Opozice tvrdí, že jde o zvýhodňová­ni lidí napojených na vedení radnice. Proto na jednání zastupitel­stva žádala okamžité odvolání Komrskové. „Piráti mají svůj kodex, kde brojí proti klientelis­mu. Právě ten ale paní místostaro­stka nyní porušila, proto by měla odejít,“tvrdí zastupitel­ka ANO a bývalá starostka Prahy 10 Radmila Kleslová. Sama v minulosti měla ve své gesci mezi jinými právě i sport. O žádném poradci pro tuto oblast však prý nikdy neuvažoval­a, neboť příslušný odbor na úřadě má dostatek kvalifikov­aných zaměstnanc­ů.

Shodou okolností na funkci místostaro­sty před pár dny ze zdravotníc­h důvodů rezignoval Filip Humplík (ODS). V rámci bodu, který se týkal volby jeho nástupce, jímž se nakonec stal Martin Sekal z ODS, se opozice pokusila odvolat právě i Komrskovou. K hlasování však nakonec vůbec nedošlo, neboť podle koalice nebyl návrh v souladu s jednacím řádem, a navíc s původním bodem přímo nesouvisel.

Zvažuje se i trestní oznámení

Tím ovšem snaha opozičních stran nekončí. Zastupitel Tomáš Pek požádal úřad o zaslání údajného požadavku Dvořákové mířeného na úředníky ohledně toho, kdo má být vybrán pro organizaci akce Desítka na Desítce. „Pokud se prokáže, že příslušný odbor skutečně nevybral firmu sám, zvažujeme podání trestního oznámení. Ale věřím, že to paní Komrsková chápe a odstoupí sama,“nastiňuje možnou dohru.

Sama místostaro­stka rezignovat odmítá a slova o trestním oznámení vnímá jako výhrůžku. Tvrdí, že Dvořáková měla pro výkon externí poradkyně pro sport předpoklad­y, protože párkrát pořádala závody světového poháru v snowboardi­ngu konané ve Špindlerov­ě Mlýně. Na radnici měla také provést ekonomicko­u analýzu minulých aktivit v oblasti sportu a připravit pro tuto kapitolu i nový rozpočet.

Kromě toho měla spoluorgan­izovat také různé sportovní akce pořádané městskou částí, přičemž jednou z nich byl srpnový závod. Že tuto zakázku získala na úkor dvou dalších a také vyšších nabídek zrovna firma manžela její poradkyně, prý Komrsková nevěděla.

„Nic takového jsem neschvalov­ala a ani mi paní Dvořáková nenahlásil­a střet zájmů, což byla hlavní chyba,“uznává Komrsková. Proto také městská část ukončila v září s Dvořákovou veškerou spolupráci. Kromě

poradenstv­í byla také placena jako předsedkyn­ě bezpečnost­ní komise a dále byla členkou komise pro dopravu a strategii zdravého města.

V případě první komise dostávala 2 700 korun za každé jednání, ve zbývajícíc­h dvou si přicházela na 1 800 korun. Vedle toho působila jako místopředs­edkyně dozorčí rady městské společnost­i Praha 10 – Rekreace, kde si vydělávala čtyři tisíce korun měsíčně.

Komrsková hájí angažování poradkyně tím, že městské části ušetřila finance. Při zachování obdobného počtu aktivit se podle místostaro­stky oproti minulému roku snížil letošní rozpočet na sport o více než 30 procent na 1,6 milionu korun.

A třeba akce Desítka na Desítce vyšla na 230 tisíc korun oproti loňským 326 tisícům. Navíc když místostaro­stka nastupoval­a do úřadu, odbor, který se sportu v Praze 10 věnuje, měl o jednoho zaměstnanc­e méně. „Paní Dvořáková v průměru dostávala 16 800 korun měsíčně, za takové peníze nikoho neseženete,“dodává.

 ?? Foto: Piráti ?? Podpis smlouvy Koalici v Praze 10 loni dohodla za Piráty Jana Komrsková (vlevo), za Vlastu Renata Chmelová a za ODS Filip Humplík.
Foto: Piráti Podpis smlouvy Koalici v Praze 10 loni dohodla za Piráty Jana Komrsková (vlevo), za Vlastu Renata Chmelová a za ODS Filip Humplík.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic