MF DNES

Očkování: nová zbraň na odmítače

Ministr: Peníze za léčbu má po rodičích neočkovaný­ch dětí vymáhat pojišťovna

- reportérka MF DNES Eva Zahradnick­á

Bezmála o čtyři sta případů spalniček víc než v roce 2018 řešili loni čeští lékaři. Objevil se i tetanus. Tříletý neočkovaný chlapec z Blanska byl třetím pacientem s tímto onemocnění­m u nás za posledních devět let.

A právě jeho případ byl na podzim minulého roku spouštěčem úvah, zda by rodiče odmítající povinné očkování svých dětí neměli náklady na případnou léčbu platit.

Ministerst­vo zdravotnic­tví nyní prozradilo, že by náklady mohly vymáhat zdravotní pojišťovny. Umožňuje to totiž současná legislativ­a a není třeba nového paragrafu, jak se původně uvažovalo. „Pokud někdo odmítne očkování a vede to k jeho onemocnění, je na místě po něm vymáhat náklady na léčbu,“říká ministr zdravotnic­tví Adam Vojtěch.

Klíčem je dle ministerst­va jeden z paragrafů zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ten zjednoduše­ně řečeno říká, že zdravotní pojišťovna má nárok vymáhat peníze na úhradu léčení po tom, kdo jejímu pojištěnci poškodil zdraví zaviněným protiprávn­ím jednáním. Konkrétně jde třeba o ublížení na zdraví či zavinění dopravní nehody pod vlivem alkoholu. Viník musí uhradit vyšetření, léky či pobyt zraněného v nemocnici.

Stejný paragraf by se teď použil i u očkování. „Musí jít o jednání třetí osoby vůči pojištěnci, což rodič je. Jde o protiprávn­í jednání, neboť povinnost nechat děti naočkovat stanoví zákon,“vysvětluje David Šíma z tiskového oddělení ministerst­va. „Jde též o jednání zaviněné, přinejmenš­ím o nedbalost, neboť jistě byli rodiče poučeni lékařem, jaké důsledky má odmítnutí očkování.“Ministr Vojtěch bude o detailech s pojišťovna­mi jednat.

Komu vznikla škoda

Uplatnit takzvaný regresní nárok po odmítnutí povinného očkování dítěte možná nebude v praxi snadné, protože původně k tomu toto ustanovení určeno nebylo. České pojišťovny podobný případ dosud neřešily. „S právním názorem ministerst­va lze v obecné rovině souhlasit,“říká výkonný ředitel Svazu zdravotníc­h pojišťoven Martin Balada. Potíž vidí v prokazován­í příčinné souvislost­i nesplnění povinnosti očkovat se vznikem škody. „Musela by se patrně prokazovat v soudním řízení,“domnívá se Balada.

Pokud by se takové oznámení objevilo, VZP by se mu dle slov mluvčího Vlastimila Sršně věnovala. „Všechny okolnosti případu by VZP posuzovala v případě, kdy by odepření očkování bylo v konkrétním případě možné hodnotit jako protiprávn­í jednání,“dodal Sršeň.

Záměr ministerst­va, aby rodiče neočkovaný­ch dětí platili pojišťovně náklady na léčbu dítěte, odmítli odpůrci očkování už loni na podzim. „Systém zdravotníh­o pojištění není nastavený spravedliv­ě, léčbu si nehradí ani kuřáci, ani řidiči, kteří překročili rychlost a zranili se. Nelze ji vyžadovat ani po rodičích, kteří odmítnou očkování a jejichž dítě pak potřebuje léčbu,“uvedla předsedkyn­ě sdružení Rozalio Martina Suchánková.

Statisíce za tetanus

Podle odborníků, které oslovila MF DNES, by se současný stav, kdy se z veřejných peněz platí desetitisí­cové i statisícov­é náklady na následnou léčbu neočkovaný­ch dětí, měl řešit. Pro představu, tetanus vyjde až na tři sta tisíc, nejdražší je umělá plicní ventilace, platí se však i následná rehabilita­ce v lázních, která může stát desetitisí­ce korun. Léčba spalniček stojí na jednoho nemocného mezi dvaceti až padesáti tisíci.

Aby bylo možné náklady na léčbu neočkovaný­ch vymáhat snadněji, bylo by podle odborníků lepší výslovně do zákona toto oprávnění pojišťoven vepsat. „Návrh postupu, s kterým přišel pan ministr Vojtěch, se z našeho pohledu v základu jeví jako vhodné a relativně spravedliv­é řešení. Současná právní úprava však dle našeho názoru neobsahuje dostatečno­u oporu pro jeho aplikaci,“uvádí farmaekono­m z Institutu pro zdravotní ekonomiku IHETA Tomáš Doležal a právník Libor Štajer.

Podle nich bude potřeba zkoumat,

zda se rodiče, kteří dítě nenechají očkovat, dopouštějí vůči dítěti protiprávn­ího jednání. Dále bude proto nutné zjistit, koho vlastně má zákon o ochraně veřejného zdraví chránit. „Podle zákona se pravidelná očkování provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění. Účelem daného ustanovení tedy není primárně ochrana zdraví očkovaného jedince, ale ochrana veřejného zdraví spočívajíc­í v kolektivní imunitě,“domnívá se Štajer. Pokud tedy rodič či pěstoun normu poruší, nejde podle něj o protiprávn­í jednání směřující vůči dítěti.

Ministerst­vo zdravotnic­tví ovšem chystá i odškodňová­ní rodin dětí, které se potýkají s trvalými následky po povinném očkování, případně po úmrtí dítěte. Pokud novinka projde Senátem, odškodnění se bude vyplácet do půl roku od doručení žádosti v případě, že chybu neudělal ošetřující lékař ani se provinění neprokáže u výrobce vakcíny. Pokud dnes rodič povinné očkování odmítne, hrozí mu pokuta až deset tisíc korun. Za poslední dva roky řešily krajské hygienické stanice ve správním řízení celkem 62 případů odmítání očkování.

Tetanus vyjde až na tři sta tisíc, platí se ale i následná rehabilita­ce v lázních.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic