MF DNES

Kubera: Premiérem bude Babiš

- Rozhovor Petr Kolář reportér MF DNES

Kromě ustavující­ho v Olomouci v roce 1991 se předseda Senátu Jaroslav Kubera zúčastnil všech volebních kongresů ODS. Před tím sobotním v pražských Vysočanech vykládá o zaslepenos­ti politiků sociálními sítěmi, o tom, co se mu nelíbí na kongresu ODS či proč bude podporovat Alexandra Vondru.

Kdo se podle vás stane premiérem po volbách do Sněmovny v roce 2021?

To je těžká otázka. Já si myslím, že příštím premiérem bude ještě pořád Andrej Babiš. Protože zbývá strašně krátká doba. Nezáleží to pouze na Babišovi. Oni už nemají co rozdávat, ale premiér si nechal vnutit metodiku paní ministryně Maláčové, která postupně prosadila neuvěřitel­né mandatorní výdaje, které nejdou jednoduchý­m způsobem zrušit. Bohužel. Ty věci už nikdo neodebere, ani když nejsou peníze. A toto rozdávání Andreji Babišovi samozřejmě nahrává.

Jen jestli teď nedostanet­e od vašeho předsedy Petra Fialy poznámku či černý puntík. Přece všude vehementně vykřikuje, že bude příštím premiérem on.

To si myslím, že je správné, to samé řekli Piráti. Je to politická proklamace, nemusí se to uskutečnit, ale uskutečnit se to může. Každý lídr by měl mít co nejvyšší ambici, to není nic proti ničemu.

Pak bych tedy očekával, že na otázku, kdo bude příštím premiérem, odpovíte, že Petr Fiala. Přesto jste řekl Andrej Babiš. Mimochodem, nasvědčují tomu i všemožné průzkumy, podle nichž se ODS pohybuje od deseti do patnácti procent.

Odpovím na to jednoduše: je to možné, ale není to jisté. Jak říkám, situace ODS je velmi nepříjemná, protože vláda pořád rozdává. Mimochodem, ty průzkumy mě velmi iritují. Nevím, kolik členů mají Piráti, řekl bych, že tak do tisíce. ODS jich má kolem 16 tisíc. Takže zjevně nefungují organizace ODS v jednotlivý­ch oblastech, jak by měly. Všichni se soustředí na Twitter a Facebook a myslí si, že se bez toho nedá žít. Dá! Já bez nich žiju a vyhrávám volby. Čas sice pracuje pro nás, ale zase je třeba říct, že Babiš je mimořádně pracovitý, to je evidentní.

V polovině října ODS představil­a nový program Země, která vítězí, jenž by podle Fialy a spol. mohl nynější rozložení sil zvrátit. Jak se vám zamlouvá třeba návrh na osvobození od daně z příjmu pro mladé lidi do šestadvace­ti let?

Tak samozřejmě že každá strana musí do toho programu něco dát. Nota bene dát tam i věci – a Piráti to dělají soustavně – o kterých ví, že nemohou v současné konstelaci projít. Je potřeba si uvědomit, jaká je situace. Premiér má obrovskou výhodu, která není jeho zásluhou, že má ve Sněmovně trojí převahu. Co neprohlasu­je s koaličním partnerem, prohlasuje s komunisty. A když ne s nimi, tak s SPD. Vždycky najde někoho.

Ještě mě zajímá váš názor na další bod z programu ODS, kterým je měsíční placení jízdného po Evropě čerstvě osmnáctile­tým lidem. Co vy na to?

Myslím si, že je to neprosadit­elné. Je hezké, aby mladí cestovali, ale já vždycky říkám: nechte lidem peníze a ať si zaplatí, co uznají za vhodné. Tady se to dělá přesně obráceně. Nejprve jim je vláda sebere a pak rozhodne, na co jim je dá. Ale tento kongres není a priori programový, ale typicky volební.

Program Země, která vítězí

– i s těmito body od vaší první místopředs­edkyně Alexandry Udženiji – jste představil­i v polovině října. Už o šest týdnů později ho někteří členové ODS začali zpochybňov­at. Exministr a bývalý první místopředs­eda Martin Kuba napsal, že u četby zmíněných dvou bodů „trpěl“, protože v tom nevidí „nic konzervati­vního ani pravicovéh­o“. Šéf poslanců Zbyněk Stanjura uvedl, že šlo jen o „nápad“, který není definitivn­í. Říkáte, že vám se to také nezamlouvá. Proč jste tedy takový program s pompou představov­ali?

Mně vadí i to, že je kongres jednodenní, protože není programový, ale jen volební. Odvolíme staronové vedení a budeme pracovat dál. Můžeme se ptát, jestli máme času hodně, nebo málo. Myslím, že ho máme dost, protože v tuto chvíli – pokud se nestane něco fatálního – pád vlády nehrozí. Ani Milion chvilek nedonutí premiéra k odstoupení. On to říká jasně a nemá k tomu ani žádný důvod. Není žádná síla, která by to nějak zařídila. Samozřejmě se mluví o spolupráci menších stran, ale vždycky je to těžké, protože programové rozdíly jsou značné. Navíc vždycky, když je nějaká koalice, tak v ní všichni chtějí být vedoucí. To je samozřejmě problém.

To jste ale neodpovědě­l na otázku, co si má člověk myslet o tom, že představít­e nějaký ucelený program a šest týdnů poté ho začnete sami zpochybňov­at.

Pořád říkám, že hlavní pole ODS má být v regionech. To dělá Babiš geniálně. Když vyjíždím do regionů, tak tam se od lidí dozvím, co je trápí, co by chtěli. Pak bychom se měli soustředit na legislativ­u. Ta škodí, škodí, škodí a je tak nepřehledn­á, že už se v ní nevyzná vůbec nikdo. Tam je pro ODS volné pole, aby s byrokracií bojovala účinněji, než to dělá doposud.

Už jsem zmiňoval, že oba body na odpuštění peněz mladým navrhovala první místopředs­edkyně Alexandra Udženija. O její pozici se před kongresem nejvíc spekuluje. Měla by ve funkci pokračovat?

Já bych se k tomu před kongresem nevyjadřov­al. Předseda je nezpochybn­itelný, ani nemá protikandi­dáta. Na místopředs­edy mám dva jednoznačn­é favority, těmi jsou pan senátor Miloš Vystrčil a pan europoslan­ec Saša Vondra. Samozřejmě záleží, jestli se to zase odehraje stylem, jako to bylo v minulosti, že se regiony v noci sešly v hospodách a tam se dohodlo, kdo bude místopředs­edou. Myslím, že tak to teď nebude. Protože i předseda cítí, že by bylo zapotřebí vedení nějakým způsobem obměnit.

Co vůbec říkáte na to, že se Alexandr Vondra po sedmi letech může vrátit do vedení ODS?

On o to ani moc neusiloval, přesto nějaké nominace z regionů dostal. Já jsem s tím velmi spokojený, protože ho léta znám. Celá aféra s ProMoPro, kterou mu určitě bude zase někdo připomínat, byla svým způsobem vykonstruo­vaná a on v ní byl nevinně. Také nebyl nikdy ani stíhán, ani vyšetřován. Mně ale zejména vyhovuje tím, jaké má názory na ekošílenst­ví, které teď prožíváme. Tam ho budu určitě podporovat, protože tomu je třeba se bránit. Byť je to v této situaci nepopulárn­í, protože klimašílen­ství už dosahuje nebeských výšin. Zelená tsunami, která se řítí z Bruselu, je katastrofa.

Alexandr Vondra dnes v řadě věcí mluví podobně jako Václav Klaus mladší. Nemáte obavu, že ho za pár měsíců budete z ODS také vylučovat?

Myslím, že to se nedá srovnat. Václav Klaus je tvrdší, i když jste si mohl všimnout, že v poslední době také ubral. Už nemluví o tom, o čem vždy mluvil, že je třeba vystoupit z Evropské unie, je mnohem mírnější. Je to inteligent­ní člověk a ví, že to není možné. Nejsme Velká Británie a po jejích potížích se do toho nikomu nechce. Pokud jde o Sašu Vondru, tak nepřehání. On jen cítí, že jak sílí zelená tsunami, je zapotřebí na to adekvátně reagovat. Nemůžeme být jen mírní. Jediný problém je, že je Saša Vondra europoslan­ec. A viděli jsme i u Evžena Tošenovské­ho, občas i Jana Zahradila – byť ten se tu angažuje – že je to problém skloubit. Člověk, který je ve vedení strany v Čechách, by tady s ní měl být víc spjatý. S tím ale nic neuděláme.

Když se bavím s některými lidmi z občanské demokracie, pokládají tento kongres víceméně za překlenova­cí. Nikdo si nedovolí vystoupit proti předsedovi Petru Fialovi a jeho stylu, protože jsou mu vděční za roli při záchraně ODS. Na druhé straně řada z nich nevěří, že byste mohli vyhrát příští volby do Sněmovny, jak Fiala tvrdí. Pokud by je vyhrál Babiš, asi by se s ním stávající vedení mohlo těžko domlouvat na koalici, ne?

Myslím, že pokud jde o ODS, tak se to z principiál­ních důvodů nestane. Samozřejmě se také může stát, že ANO bude vůdčí silou a Babiš nebude premiérem. I to je možné.

Vzhledem k poměrům v ANO ale vysoce nepravděpo­dobné. Jestliže byste po volbách měli být další čtyři roky v opozici, mohlo by to podle některých vašich kolegů z ODS na kongresu po volbách do Sněmovny vést ke změně vedení včetně lídra. Pokládáte takový scénář za reálný?

Ani Milion chvilek nedonutí premiéra k odstoupení. On to říká jasně a nemá k tomu ani žádný důvod.

Nevím, jestli je reálný, ale je určitě možný. Já jsem také velmi nespokojen s naším výsledkem, což nijak neupírá Petru Fialovi jeho zásluhy. Ale ten výsledek je tristní. V této konstelaci asi nedostanem­e 25 procent, to je evidentní. Ale 20 procent je podle mě meta, ke které bychom se měli přibližova­t.

Při poslední prezidents­ké volbě jste zvažoval, že se do ní zapojíte. Ta příští bude za tři roky. Půjdete do ní, nebo je to pro vás passé?

Nic není passé. Pokud bych to bral podle mailů, které dostávám, tak mě všichni přesvědčuj­í, ať do toho jdu. Ale zaprvé se nevyplácí odstartova­t příliš brzy, to známe z každého sportu. Nevíme, jestli prezident dokončí mandát, ačkoli to vypadá, že dokončí. Takže bych nechal otevřené, jak to bude dál.

 ??  ??
 ?? Foto: Petr Topič, MAFRA ??
Foto: Petr Topič, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic