MF DNES

Havlíček: Chci lidi na svém místě

Resort dopravy po Kremlíkovi převezme v pátek

- Eva Pospíšilov­á reportérka MF DNES

Není to o velikosti agendy, ale o systému a týmu lidí,“říká k řízení dvou ministerst­ev – dopravy a průmyslu a obchodu – Karel Havlíček.

Kde budete úřadovat?

Jednoznačn­ě na ministerst­vu průmyslu. Mám tady perfektní back office, mám tady zázemí, mám tady tým lidí. Takže to gros věcí se určitě bude odehrávat tady.

Tvrdíte, že na ministerst­vu průmyslu pracujete i šestnáct hodin denně. Jak dlouho budete pracovat, až převezmete ještě ministerst­vo dopravy?

(Smích) Především jsem říkal, že pracuji v podstatě stále. Přišel jsem z podnikatel­ské sféry a tam je tento režim běžný. A mně stačí pět hodin spánku a zbytek se věnuji práci.

Chystáte nějaké změny, abyste zvládl obě ministerst­va?

Vždycky dělám změny. Pokud vidím, že mám možnost mít schopnější lidi, než kteří jsou na svých pozicích nebo kteří třeba nezvládají nějakou práci, tak vždycky tu změnu udělám. Co se týče ministerst­va dopravy, tak tam bych teď dělal účet bez hostinskéh­o. Budu se chtít s každým sejít, vidět, jak se splnily cíle roku 2019, jak vidíme rok 2020. Budu chtít také vědět, jak je kdo loajální, s jakým nasazením pracuje. Dopředu ale říkám, že tam nepřichází­m jen s tím, že tam udělám nějakou fundamentá­lní čistku. Z mého pohledu spíš dnes na tom ministerst­vu chybí tvrdší a přísnější kontrolní mechanismu­s.

Premiér Andrej Babiš v pondělí vyzval náměstka Tomáše Čočka a ředitele Státního fondu dopravní infrastruk­tury Zbyňka Hořelicu k rezignaci. Odvoláte je, když sami neskončí?

Pan Babiš je skutečně rozčilený, já ho ale chápu. Kdekoliv vidí, že se s něčím nakládá nehospodár­ně, tak je naštvaný. A pokud ještě u toho vidí manažerské selhání, navíc u lidí, kteří mají manažerské mzdy, a nedělají práci, za kterou jsou zodpovědní, a ještě se k tomu odvolávají na úřední postup, tak chápu, že zuří. A upřímně musím říct, že jsem ho neviděl dlouho takhle naštvaného.

Dá se očekávat, že oba skončí?

Jedna věc je to pochybení v zakázce, druhá přijmutí odpovědnos­ti, když člověk udělá chybu. A to jsem v tomto případě nepochopil ani já. Ti lidé měli možnost to vysvětlit, říct, že to napraví, ale oni to svedli na úřední postup.

Jsou proto tito lidé na správném místě? Na mě to dělá dojem, že ne.

Nyní se ukazuje, že o problemati­cké zakázce věděla i dozorčí rada fondu složená z politickýc­h představit­elů. Dají se změny očekávat i v ní?

Nevím, co dostala za podklady.

Někteří členové tvrdí, že všechny informace neměli.

To je fajn, ale dozorčí rada si informace může vyžádat. Působí to na mě jako pochybení management­u, na druhou stranu se ale ptám, co tam tedy dělá dozorčí rada. Ta má přece hájit zájmy státu. Na ministerst­vu průmyslu jsme v podstatě měnili všechny dozorčí orgány, protože když jsem viděl, jakým způsobem dělaly kontrolu, tak to jsem málem zaplakal.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic