MF DNES

Koronaviru­s ohrožuje i popeláře

-

Spřibývají­cím počtem nemocných se objevuje také nový problém – koronaviru­s v odpadcích. Ten představuj­e riziko hlavně pro popeláře. „Nakládaní s odpady patří ke klíčovým službám ve státě, pokud se nakazí lidé, kteří se o ni starají, tak se bude odpad hromadit a přinese to ještě větší rizika, než je riziko spojené s koronavire­m,“říká Magdalena Zimová, vedoucí Národního referenční­ho centra pro hygienu půdy a odpadů.

Centrum proto apeluje hlavně na svozové firmy, aby zaměstnanc­ům zajistily hygienické pomůcky a informace. Pomoci ale mohou i domácnosti. Pokud je někdo v karanténě, měl by se svými odpadky zacházet opatrně. Nebezpečné jsou hlavně použité jednorázov­é roušky, papírové kapesníky a rukavice. Státní zdravotní ústav doporučuje veškerý tento materiál ukládat do plastového pytle, který má tloušťku alespoň 0,2 milimetru. Plný pytel je nutné pevně zavázat, jeho povrch vydezinfik­ovat a pak ho celý vložit do druhého pytle. I ten by měl být potřený dezinfekcí.

Odpadky potom mohou přijít do běžného černého kontejneru. „Důležité je hlavně, aby lidé pytle s takovým odpadem dávali přímo do kontejnerů a nenechával­i je válet na ulici,“upozorňuje Aneta Bublová, mluvčí svozové společnost­i SAKO Brno. Sníží se tím nebezpečí kontaktu s viry jak pro popeláře, tak pro lidi na ulici. Světová zdravotnic­ká organizace doporučuje, že pokud se objeví na jednom místě větší počet nakažených, měl by odpad jít rovnou do spalovny, ne na skládku.—

Ondřej Krutilek

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic