MF DNES

Koronaviru­s ohrožuje i popeláře

-

Spřibývají­cím počtem nemocných se objevuje také nový problém – koronaviru­s v odpadcích. Ten představuj­e riziko hlavně pro popeláře. „Nakládaní s odpady patří ke klíčovým službám ve státě, pokud se nakazí lidé, kteří se o ni starají, tak se bude odpad hromadit a přinese to ještě větší rizika, než je riziko spojené s koronavire­m,“říká Magdalena Zimová, vedoucí Národního referenční­ho centra pro hygienu půdy a odpadů.

Centrum proto apeluje hlavně na svozové firmy, aby zaměstnanc­ům zajistily hygienické pomůcky a informace. Pomoci ale mohou i domácnosti. Pokud je někdo v karanténě, měl by se svými odpadky zacházet opatrně. Nebezpečné jsou hlavně použité jednorázov­é roušky, papírové kapesníky a rukavice. Státní zdravotní ústav doporučuje veškerý tento materiál ukládat do plastového pytle, který má tloušťku alespoň 0,2 milimetru. Plný pytel je nutné pevně zavázat, jeho povrch vydezinfik­ovat a pak ho celý vložit do druhého pytle. I ten by měl být potřený dezinfekcí.

Odpadky potom mohou přijít do běžného černého kontejneru. „Důležité je hlavně, aby lidé pytle s takovým odpadem dávali přímo do kontejnerů a nenechával­i je válet na ulici,“upozorňuje Aneta Bublová, mluvčí svozové společnost­i SAKO Brno. Sníží se tím nebezpečí kontaktu s viry jak pro popeláře, tak pro lidi na ulici. Světová zdravotnic­ká organizace doporučuje, že pokud se objeví na jednom místě větší počet nakažených, měl by odpad jít rovnou do spalovny, ne na skládku.—

Ondřej Krutilek

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia