MF DNES

Stát plánuje přehrady. Místním to nikdo neřekl

Starostové uznávají, že hráze jsou potřeba. Zaskočil je výběr míst. Někde není dost vody, jinde je v ohrožení chráněná příroda a jeskyně

- — Robert Oppelt

PRAHA Údiv a překvapení vyvolal u starostů aktuálně rozšířený seznam míst, kde by mohla vzniknout nová přehrada. Přitom podle ministerst­va zemědělstv­í s umístěním měly všechny obce souhlasit.

Největší objem ze všech má mít nádrž Bělkovice na Olomoucku. Starosta Bělkovic–Lašťan Tomáš Němčic se však o plánech ministerst­va dozvěděl až z médií. To proto, že není dotčenou obcí, i když přehrada by nesla název Bělkovice. Název se odvíjí od katastráln­ího území, které je první pod vodním dílem. Proto byl vybrán název jeho obce. Radnice se správně měla o projektu dozvědět dříve. „Strhla se tu kvůli tomu obrovská mela. Vyzývají, ať to zařadíme na jednání zastupitel­stva.

Lidé se různě doptávají, volají chataři, jestli mají ještě stavět pergolu, nebo už ne,“popisuje starosta Němčic. Jakákoli voda v okolí je podle něj prospěšná, ale místní se začínají bát, že budou žít pod přehradou.

Podle Jana Pewnera, starosty sousední obce Jívová, která má pozemky pod budoucí přehradou, se schůzka odehrála na Povodí Moravy. „Podepisova­li jsme prezenční listinu, ale že bychom souhlasili se záměrem, to ne. To by muselo projednáva­t zastupitel­stvo a s tím jsme to neřešili,“dodává starosta.

Potok, který lze přeskočit

Překvapení neskrývá ani starostka Radka Klímová z Černuce na Kladensku, kde má vzniknout přehrada Nabdín. „Záměr mi přijde spíše úsměvný. Potok, na kterém by měla přehrada vzniknout, má velmi slabý přítok a lze ho přeskočit. Přehradu s plochou téměř 90 hektarů, po níž by jezdily plachetnic­e, to opravdu nevidím reálně,“uvedla.

Na seznamu je i Holštejn na Blanensku. „Nejsem si vědom, že bychom něco takového v zastupitel­stvu schvaloval­i,“řekl ČTK starosta Petr Mynařík, který je ve funkci druhé volební období. Záměr označil za nesmysl. „Zjišťuju, z jakého roku to je a kdo se pod to podepsal,“dodal. S přehradou u Holštejna nesouhlasí ani ministerst­vo životního prostředí. Mohla by mít negativní dopad na nedaleký Moravský kras. Možnou stavbou by se zničily krasové jeskyně. Kvůli ochraně přírody ze seznamu například před časem vypadla přehrada Stodůlky na říčce Křemelná, v přísně chráněné části Národního parku Šumava.

Podle mluvčího ministerst­va Vojtěcha Bílého jednali jeho zástupci se všemi obcemi, jejichž katastráln­í území by bylo dotčeno. Z těchto jednání existují záznamy.

„Z původních 47 lokalit byla právě na základě připomínek obcí část vyřazena a navrženo nakonec 31 lokalit. Pokud v některých místech panují pochybnost­i, ministerst­vo situaci prověří,“dodává Bílý. Většina obcí s přehradami souhlasí.

 ?? Foto: Miloslav Jančík, MAFRA ?? I v Bělkovicíc­h u Olomouce se plánuje hráz.
Foto: Miloslav Jančík, MAFRA I v Bělkovicíc­h u Olomouce se plánuje hráz.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic