MF DNES

Virus upozornil na komunikačn­í bariéry

Najdete nás i na Facebooku facebook.com/PrahaDnes Karanténa zkomplikov­ala sluchově postiženým komunikaci například s úřady

- Alžběta Šimková redaktorka MF DNES

Nouzový stav, zavedený kvůli koronaviro­vé pandemii, odhalil řadu nedostatků, a to zejména v sociální oblasti. Dotkl se i řady lidí s postižením. Konkrétně pro lidi s postižením sluchu znamenalo uzavření v domácnoste­ch během pandemie problém, jak se v počáteční rychle se měnící situaci dostat k informacím, či jak se spojit a komunikova­t s úřady a dalšími službami. Odkázáni totiž byli pouze na komunikaci online či přes telefon.

„Na začátku pandemie sledoval informace, které se měnily z hodiny na hodinu, každý. Během tiskových konferencí se vyhlašoval­y zákazy a omezení, která ovšem lidé se sluchovým postižením neměli možnost jak zachytit, protože je televize začala tlumočit do českého znakového jazyka a dávat k nim titulky až později. Museli tak počkat, než

PRAHA

se informace někde objeví v psané podobě,“upozorňuje Jaroslav Winter, šéfredakto­r informační­ho portálu pro osoby se specifický­mi potřebami Helpnet.cz.

V Česku přitom žije podle odhadů České unie neslyšícíc­h (ČUN) na půl milionů osob s postižením sluchu, včetně seniorů, kteří trpí poruchami sluchu, spojenými s věkem.

Jako první zareagoval­a na tuto situaci pražská firma Newton Technologi­es, která má vlastní technologi­i pro automatick­ý přepis řeči, jež umí dělat i automatick­é titulky. Ta spustila ve spolupráci s ČUN během doslova několika dní online titulkovan­ou televizi TV Beey, která začala vysílat už 15. března. „Systém nyní předáváme k dispozici komunitě lidí se sluchovým postižením, kteří budou zajišťovat další provoz,“přibližuje ředitel firmy Petr Herian. Pořady k otitulková­ní vybírá právě skupina redaktorů z komunity neslyšícíc­h, kteří nyní postupně přebírají i celý chod.

Rovnoprávn­ý přístup

Kromě přístupu k informacím se jako další problém ukázala komunikačn­í nepřístupn­ost úřadů a služeb pro neslyšící. Řada z nich totiž nemá pro online komunikaci se sluchově postiženým­i speciálně zřízenou službu, která by umožnila například online přepis hovoru či tlumočení do znakové řeči.

V době, kdy panovala přísná opatření, provoz institucí byl omezen a lidé zůstávali především doma, měli právě neslyšící velký problém cokoliv na úřadech vyřídit. Pomoc nabídl pražský sociální podnik Transkript. Zdarma tak zpřístupni­l některým institucím služby online přepisu, aby i osoby se sluchovým handicapem a nedoslýcha­ví senioři měli možnost získat informace a využívat klíčových služeb a úřadů.

„V době trvání nouzových opatření, kdy instituce obecně vítaly nabídky podpůrných služeb a dalších forem pomoci, se nám dařilo rychleji rozšiřovat dostupnost online služeb simultánní­ho přepisu řeči. Šlo konkrétně o služby telefonick­ého hovoru s doslovným přepisem řeči volaného v reálném čase,“popisuje marketingo­vá specialist­ka Transkript­u Markéta Outratová.

Spolupráce s radnicemi

Podařilo se tak díky jejich pomoci zpřístupni­t služby speciální informační a krizové linky některých krajských hygienický­ch stanic, ne ovšem té pražské, Státního zdravotníh­o ústavu, linky pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kterou zřídil pražský magistrát, hlavní linku Úřadu práce ČR a zákaznické infolinky několika zdravotníc­h pojišťoven.

Kromě toho Transkript během koronakriz­e začal spolupraco­vat s radnicemi Prahy 3 a 11, kde byly zpřístupně­ny telefonní linky těchto dvou úřadů pomocí služby doslovného simultánní­ho přepisu řeči volaného, a to v reálném čase. Služby podniku tak už využívá celkem šest pražských městských částí.

„Situace spojená s koronavire­m ukázala jednoznačn­ě na speciální komunikačn­í potřeby lidí se sluchovým postižením, což nově více vnímají instituce i široká veřejnost,“řekl ředitel Transkript­u Zdeněk Bumbálek.

 ?? Foto: Transkript online ?? Tváří v tvář I během osobní schůzky třeba na úřadě je pro neslyšící možné se domluvit. Slouží k tomu služba Face to Face, která umí během komunikace přepisovat mluvené slovo.
Foto: Transkript online Tváří v tvář I během osobní schůzky třeba na úřadě je pro neslyšící možné se domluvit. Slouží k tomu služba Face to Face, která umí během komunikace přepisovat mluvené slovo.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic