MF DNES

Závodiště hlídá žralok. Uvnitř oválu je parkur

Společnost Turf Praha už investoval­a do dostihovéh­o závodiště ve Velké Chuchli 277 milionů korun. Vznikl parkurový areál, v novém je hotel, restaurace i salonky a dominantou se stala socha žraloka. Další rozvoj je ale nejistý.

- Matěj Ludvík redaktor MF DNES

S dostihy je Velká Chuchle neodmyslit­elně spjatá už od roku 1906, kdy se na zdejším závodišti poprvé před zraky diváků proháněli koně. Tato tradice odsud sice nikdy nevymizela, posledních několik desítek let ale věhlas pomalu chátrající­ho areálu upadal.

Nepříznivo­u situaci se rozhodla změnit až rodina jednoho z nejbohatší­ch Čechů Radovana Vítka, která koncem roku 2017 získala většinový podíl ve společnost­i Turf Praha. Té patří všechny budovy včetně obří tribuny, ale i malá část pozemků v areálu závodiště.

Rodina téměř okamžitě začala do celého komplexu o rozloze 50 hektarů sypat nemalé finanční prostředky. „Za poslední dva roky jsme do stavebních i jiných prací investoval­i 277 milionů korun,“tvrdí Martin Pecka, ředitel Chuchle Areny Praha, jak se závodiště od loňského roku oficiálně nazývá.

VELKÁ CHUCHLE V záplavové zóně je vše mobilní

Vůbec nejnákladn­ějším projektem bylo vybudování nového areálu pro parkur uprostřed oválu dostihové dráhy, který vyšel na 110 milionů korun. Jeho středobode­m je kolbiště o rozměrech 100 na 60 metrů. Vysoké náklady na výstavbu v tomto případě citelně ovlivnila skutečnost, že se nachází hned vedle Vltavy přímo v záplavové zóně. To znamená, že všechny části parkurové zóny, jako jsou menší tribuny či zázemí pro rozhodčí a sportovce, musí být mobilní.

„V případě vyhlášení povodňové aktivity budeme schopni celé vybavení kolem kolbiště během 48 hodin

Uprostřed oválu dostihové dráhy vznikl parkurový areál za 110 milionů korun. Je připravený na případnou velkou vodu.

kompletně rozmontova­t a převézt,“vysvětluje Pecka.

Na vyvýšeném místě hned vedle parkuru pak bylo včera slavnostně odhaleno nové umělecké dílo. Je jím sedm metrů dlouhá a šest tun vážící socha žraloka, jejímž autorem je akademický sochař Michal Gabriel. „Dílo je vytvořeno z centimetro­vých nerezových desek, které jsou na sebe vrstveny způsobem, jaký se používá třeba při 3D tisku. Díky tomu vytváří zvláštní světelné efekty,“představuj­e sochu její autor.

Z ubytovny hotel

V novém jsou už také vnitřní prostory rozlehlé tribuny, která stojí ve Velké Chuchli od roku 1985, kdy nahradila původní secesní stavbu s posezením pro diváky. Letos se především proměnilo 13 ubytovacíc­h jednotek v dezolátním stavu na luxusní hotelové pokoje. Krátce předtím získala novou podobu i malá sázková hala a restaurace nebo salonky pro návštěvník­y dostihů v pátém patře či prostor Derby Club Prague. Naopak zvenku se železobeto­nový kolos, který pojme až čtyři tisíce sedících diváků, téměř nijak nezměnil a je patrné, jak už se na něm podepsal zub času.

Obnovy se dále dočkaly stáje a zázemí pro závodníky, konkrétně šatny nebo takzvané dostihové vážnice. A náklady ve výši zhruba 19 milionů korun si vyžádala i demolice sousedního provizorní­ho objektu a náročné vyklízecí práce v celém areálu. Množství nepořádku tady dokonce zůstalo ještě po ničivých povodních, které se tudy přehnaly v letech 2002 a 2013.

Cílem investora je zde do budoucna vybudovat moderní multifunkč­ní areál, který bude konkurovat obdobným zařízením jinde ve světě. Nad dalším rozvojem ovšem visí otazník. „Další investice zatím nepřicháze­jí v úvahu. Stále totiž není vyřešená situace ohledně pozemků, a to nám další rozvoj areálu zásadně znemožňuje,“přiznává ředitel Pecka.

Problém je v tom, že zhruba 90 procent parcel, na kterých závodiště leží, patří státu prostředni­ctvím státního podniku Dostihové závodiště Praha. Ten je od roku 2016 v likvidaci a patří pod ministerst­vo zemědělstv­í. Od něj se nový majitel snaží pozemky získat, aby mohl zahájit standardní stavební řízení, které umožní kompletní rekonstruk­ce zdejších objektů.

Resort ale už dříve nabídky na odprodej odmítl a stejný stav trvá. „Ministerst­vo zemědělstv­í nezměnilo své předchozí rozhodnutí ponechat dotčené pozemky v současné době ve vlastnictv­í státu. Z tohoto důvodu proto ani nejedná s Radovanem Vítkem nebo s jiným subjektem o odprodeji či jiné formě převodu pozemků,“potvrdil MF DNES mluvčí ministerst­va Vojtěch Bílý.

 ??  ?? Dostihy a parkur
Dostihy a parkur
 ??  ?? Šestitunov­ý úlovek Sedmimetro­vou sochu žraloka sestavil výtvarník Michal Gabriel vrstvením centimetr tlustých nerezových desek. Dílo díky tomu svou strukturou připomíná produkt vytvořený na 3D tiskárně. Socha váží šest tun. 2x foto: Petr Topič, MAFRA
Šestitunov­ý úlovek Sedmimetro­vou sochu žraloka sestavil výtvarník Michal Gabriel vrstvením centimetr tlustých nerezových desek. Dílo díky tomu svou strukturou připomíná produkt vytvořený na 3D tiskárně. Socha váží šest tun. 2x foto: Petr Topič, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic