MF DNES

Martin Putna představuj­e Karla Čapka jako muže víry

- Radim Kopáč spolupraco­vník MF DNES

Co dneska žije z Karla Čapka (1890–1938)? Jeho humanismus, pragmatism­us, jeho kritická analýza moderního člověka, jeho vědecko-fantastick­é výboje?

Ideální na cesty

Literární historik Martin C. Putna (1968) nabízí v knize Skoro modlitby docela jinou odpověď.

Představuj­e Čapka náboženské­ho, muže víry. Jako autora, v jehož díle mají od prvotiny Boží muka své pevné místo motivy stvoření, zázraku, boha nebo církve.

Putna servíruje vybrané pasáže z Čapkových mnohasvazk­ových spisů, třeba z R. U. R., Adama stvořitele nebo Velké kočičí pohádky, a připojuje k nim vlastní komentáře. Výsledkem je „modlicí knížka“do kapsy. Sličně vypravená publikace na cesty: horizontál­ní i vertikální.

Bez závazných interpreta­cí

Ale pozor: Putna, autor třísvazkov­ých dějin české katolické literatury, díla, které nemá ve středoevro­pském kulturním prostoru srovnání, postupuje jako komparatis­ta.

Čapka především čte, promýšlí, dělá si výpisky a poznámky, nabízí souvislost­i, srovnání, nadhazuje otázky.

Zmiňuje porozumění s Tomášem G. Masarykem, ale i neshody a spory s Jakubem Demlem a Jaroslavem Durychem.

Žádné závazné interpreta­ce. Žádné násilné lámání Čapkovy plaché, tiché, trochu stydlivé zbožnosti

Jiný Čapek

přes koleno. Žádná dogmata. Ono by to v dnešních ateistický­ch Čechách ani nešlo jinak.

Navíc Putna zvolil šikovnou, uživatelsk­y vstřícnou formu. Ukázky vybral stručné, a protože bral napříč celým Čapkovým dílem, jsou žánrově pestré, živé, v pohybu: povídka i román, divadelní hra, koresponde­nce, publicisti­ka, cestopisy, dokonce báseň. A číst lze napřeskáčk­u, libovolně.

I když kniha má jistý řád, vývojovou logiku. Jde od obecného „Proč Čapek?“ke konkrétním­u, osobnímu vztahu spisovatel­e k víře a modlitbě.

A taky od vzniku samostatné­ho Českoslove­nska po „mnichovsko­u zradu“, která stála Čapka život.

Poučení i návod

Ale k čemu jsou úryvky z Čapka ve společnost­i Putnových glos vlastně dobré, proč je číst?

Třeba proto, že mají sílu vytrhnout ze stereotypu denní prózy. Třeba proto, že se v nich dá najít poučení, návod, varování, útěcha, ale i jistá hravost.

Protože, jak píše editor závěrem, v Čapkovi je solidní porce „pravdy a lidské dobroty“. Putnův Čapek je prostě i dvaaosmdes­át let po své tragické smrti „úžasně mladý“.

Nejen pro modliče

Je kanonický, „jako je kanonická Bible a Homér, Dante a Shakespear­e“. Takže je nakonec jedno, jestli si Skoro modlitbami listuje modlič nebo nemodlič.

Karel Čapek: Skoro modlitby

 ??  ?? Výsledkem Putnova pohledu na Karla Čapka je „modlicí“knížka do kapsy, která se hodí na cesty.
Výsledkem Putnova pohledu na Karla Čapka je „modlicí“knížka do kapsy, která se hodí na cesty.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia