MF DNES

„Demisi“, znělo Ostravou

- Darek Štalmach redaktor MF DNES

„Bojíte se? Ne? Měli byste. Jsem z Karviné, fárám na Darkově a byl jsem covid pozitivní,“sdělil zhruba dvěma tisícovkám naslouchaj­ících Pavel Reis.

Promlouval k lidem, kteří včera odpoledne v podstatě zaplnili rozlehlé ostravské Masarykovo náměstí.

K lidem, které z letní letargie vytrhlo opatření krajské hygienické stanice z pátku minulého týdne, kdy byla z hodiny na hodinu, v podstatě okamžitě, zpřísněna epidemiolo­gická opatření v Moravskosl­ezském kraji. Najednou se nesmělo nikde scházet více než sto lidí, hospody musely zavřít v jedenáct hodin večer, rázně byly přerušeny i mnohé kulturní akce. Ostrý postup krajské hygienické stanice byl tak nečekaný, že se pořadatelé demonstrac­e rozhodli pro název „Nedělejte z nás hňupy, demisi“.

Výzva k demisi platila původně hlavně pro ministra zdravotnic­tví Adama Vojtěcha, pod kterého krajské hygienické stanice spadají, v podání jednotlivý­ch vystupujíc­ích se však výzva rychle rozšířila na celou vládu.

„Ten hlavní důvod uspořádání demonstrac­e je odstoupení ministra zdravotnic­tví Adama Vojtěcha za chaotické a nesystémov­é kroky,“vysvětlova­l krátce před začátkem demonstrac­e jeden z pořadatelů, Přemysl Bureš. „A samozřejmě je to protest i proti celé vládě, která takové zmatené kroky provádí od začátku krize.“

A nespokojen­ý byl i další z pořadatelů, Vladimír Dubový.

„Z hodiny na hodinu tady umrtvili 1,2 milionu lidí. Přitom na Bruntálsku nebo na Opavsku není snad jediný nový případ. A dnes se dozvíme, že politici chtějí lidem v karanténě uzmout jejich ústavní právo volit. To je přece do nebe volající,“řekl Dubový.

Páteční opatření krajské hygieny i následná reakce ministra zdravotnic­tví, který nejprve požadoval rezignaci ředitelky KHS, která ji ale odmítla, byla pro návštěvník­y demonstrac­e oblíbeným tématem.

„Šaškárna,“komentoval střet mezi ministrem a ředitelkou KHS Přemysl Malý, který na demonstrac­i přijel z Havířova. „Co si myslet o ministrovi, který chce rezignaci podřízené, a když ona odmítne, pokračuje, jako by se nic nedělo. Ale ta škoda, kterou tady politici dělají, je daleko větší.“

Opatření hygieniků, kteří v pátek rozšířili omezení do té doby platící jen v okresech Karviná a Frýdek-Místek na celý kraj, jeho obyvatele omezují i daleko za jeho hranicemi.

„Ta nálepka, kterou nám tady dali, škodí havířům i kraji,“pokračoval Pavel Reis, koronavire­m nakažený horník z Dolu Darkov. „Po karanténě jsem chtěl jet na dovolenou do Bedřichova v Jizerských horách, odkud mi dnes zavolali, že tam nesmím jet, protože jsem z tady toho kraje, že nám ruší dovolenou. Byli slušní, ale zrušili nám ji.“

Na současném stavu mu nejvíce vadí rozpor mezi skutečnost­í a tím, co se dozvídá od politiků. Vládních i krajských.

„Kdo jednou čuchl k šachtě, ví, že je tam polovojens­ký režim. Na šachtě není demokracie. Bezpečáci makali jako fretky, ale nekomunika­ce hygieny, to byl obrovský problém. Lidé se dozvídali o tom, že jsou pozitivní, třeba po šesti dnech. Po tu dobu chodili do práce. Pak havíři sedí doma, aby nikoho nenakazili. A pak tady o nich někdo říká, že chodí do hospod. Co si o tom máme myslet? Ta nálepka, kterou jsme dostali, je nefér a nezaslouží­me si ji. Je to neschopnos­t politiků, vysvětlit lidem, co se děje.“

Fakt, že krajská hygienická stanice svým pátečním postupem, kdy rozšířila ochranná opatření ze dvou okresů na celý kraj, a ačkoliv o záměru zaintereso­vaní rozhodli už ve středu, nikoho až do pátečního poledne neinformov­ali, si uvědomují i politici.

„Chápu, že pro občany kraje to je otravné a obtěžující jsou ta opatření, ale je tady hrozba, že by mohlo nastat nekontrolo­vané komunitní šíření. Naším zájmem je zabránit nekontrolo­vatelnému šíření, ochránit seniory. Opatření byla z odborného hlediska správná,“řekl v pondělí v Ostravě ministr Adam Vojtěch.

Jeho nedělní výzva k odstoupení Pavly Svrčinové, ředitelky KHS, mezitím vyšuměla do prázdna.

Změnil se zřejmě i pohled hygieniků na řešení situace. Viditelná změna ale nepřijde hned.

„Pokud by se opatření měnila, měnila by se od pátku,“řekla Pavla Svrčinová.

Obcím na Bruntálsku nebo na Opavsku by tak mohla svitnout naděje na zmírnění opatření.

„Politici by si měli uvědomit, pro koho pracují a za čí peníze pracují,“řekl Vladimír Tancík, starosta Otic na Opavsku. „Postiženi jsou lidé, podnikatel­é i spolky. V Dolních Životicích museli kvůli zpřísnění opatření zrušit akci, vylít sto litrů guláše. To, co se stalo v pátek, nebylo normální. Dělat opatření z hodiny na hodinu není nutné, tady není válečný stav.“

 ??  ??
 ?? Foto: Alexandr Satinský, MAFRA ?? Máme toho dost!
Na dva tisíce lidí protestova­lo v Ostravě proti omezením kvůli nákaze covid-19.
Foto: Alexandr Satinský, MAFRA Máme toho dost! Na dva tisíce lidí protestova­lo v Ostravě proti omezením kvůli nákaze covid-19.
 ?? Foto: Alexandr Satinský, MAFRA ??
Foto: Alexandr Satinský, MAFRA
 ??  ?? Z minuty na minutu
Lidem v Ostravě podle demonstran­tů vadí zejména způsob, jakým byla opatření zavedena. Dověděli se o nich ve chvíli, kdy začala platit.
Z minuty na minutu Lidem v Ostravě podle demonstran­tů vadí zejména způsob, jakým byla opatření zavedena. Dověděli se o nich ve chvíli, kdy začala platit.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia