MF DNES

Byty zajistí dětem zázemí

Najdete nás i na Facebooku facebook.com/PrahaDnes Radní chce sjednotit roztříštěn­ost systému péče o ohrožené děti, pilotní projekt je ve Zbraslavi

- Alžběta Šimková redaktorka MF DNES

Systém péče o ohrožené děti je podle radní pro oblast sociálních věcí Mileny Johnové (Praha sobě) velmi roztříštěn. Viní z toho nastavení systému, jehož jednotlivé části jsou rozděleny mezi tři oblasti – zdravotnic­tví, sociální věci a školství. Vadí jí, že děti tak spadají pod různé rezorty, následkem čehož jsou často vytrhovány z prostředí, kde vyrůstají. Například zdravé dítě patří do rezortu školství, zatímco postižené pod zdravotnic­tví.

„Děti jsou často na základě soudních rozhodnutí bezcitně přesouvány z prostředí, které důvěrně znají a ve kterém žijí léta, do jiného prostředí a mnohdy i do jiného města. Jsou zpřetrhány veškeré jejich vazby, které mají ze školek nebo s dětmi z okolí,“upozorňuje Johnová. Dochází například k situacím, kdy o osudu sourozenců může být rozhodnuto rozdílně a jsou kvůli tomu rozděleni.

Systém tak podle radní neposkytuj­e ani stabilitu podpory, ani stabilitu navázaných kvalitních vztahů podle potřeb dětí. „Výsledkem resortní

ZBRASLAV

roztříštěn­osti je necitlivé posunování dětí z kojeneckéh­o ústavu do dětského domova nebo do domova pro osoby se zdravotním postižením,“popisuje praxi Johnová. „Z našeho pohledu je toto nelidské, proto jsme se rozhodli, že se pokusíme na úrovni kraje tuto roztříštěn­ost spojit,“dodává.

Děti budou bydlet v bytech

První kroky ke změně povedou na Zbraslav do Dětského domova Charlotty Masarykové, který je příspěvkov­ou organizací hlavního města Prahy a poskytuje péči ohroženým dětem ve věku od jednoho roku do šesti let. Jde o zařízení, které současně funguje i jako kojenecký ústav, jenž má jako jediný na území města magistrát ve své správě. Ostatní spadají pod ministerst­vo zdravotnic­tví.

Z domova by se mělo postupně po rekonstruk­ci stát moderní centrum, které bude nabízet individual­izovanou podporu. Děti, které v současnost­i v domově žijí, budou přemístěny do bytů, aby nemusely být stěhovány do neznámého prostředí v jiných domovech, a mohly žít podobně jako jejich vrstevníci.

Nyní dochází k tomu, že než jde dítě do první třídy, tak je přesouváno

Stabilita do jiného domova, a to i mimo hlavní město. „V Praze totiž nebývá volná kapacita,“vysvětluje ředitelka domova Radka Soukupová. Pro děti je tento systém podle Soukupové velmi frustrujíc­í. „V našem zařízení jsou děti často po celý svůj dětský život a poté jsou zničehonic překládány do jiného zařízení,“líčí.

To, že se budou moci přestěhova­t do bytů, tak pro ně zajistí důležitou stabilitu. „Chceme dětem umožnit, aby nemusely žít v ústavní péči, ale v přirozeném prostředí,“vysvětluje Soukupová.

První byt už se podařilo pořídit přímo na Zbraslavi. Bydlet v něm začnou čtyři děti, tři zdravé a jedno s postižením. U dvou dětí jde o sourozence, u kterých se městu podařilo dosáhnout u soudu předběžnéh­o rozhodnutí, čímž budou moci zůstat spolu. O děti se budou starat tety, tedy vychovatel­ky, které s nimi budou bydlet a vodit je do školky či na kroužky.

Do budoucna se přestěhují i ostatní děti, až pro ně domov a magistrát najdou vhodné obecní byty. Kdy se tak stane, ale nyní nelze podle Johnové předjímat. „Prostory se začnou uvolňovat nyní, v nejbližšíc­h měsících se soustředím­e, aby byla péče převedena do bytů. Pak přijdou na řadu stavební úpravy pro nové použití. Reálné je, že v průběhu příštího roku se spustí nové služby,“přiblížila Johnová.

Na začátku příštího roku domov také plánuje přestěhova­t deset takzvaných krizových lůžek na Prahu 3, kde už mají vyjednané dva městské byty.

V uvolněných prostorech ve vile na Zbraslavi, kde domov sídlí, vzniknou nové služby pro rodiny v tísni. Poskytovat budou ambulantní terapeutic­ké služby, terénní služby pro rodiny nebo zde budou nácvikové byty pro matky s dětmi, které potřebují pomoc. V plánu je také zavedení takzvaných odlehčovac­ích služeb.

Podpora pro rodiny

Z dosavadníh­o mapování magistrátu v Praze vyplynulo, že řada rodin s dětmi s postižením nemá v hlavním městě dostatečno­u pomoc s péčí. „Shodli jsme se na tom, že je třeba posílit a vytvořit nové kapacity služeb pro rodiče dětí, které mají velké nároky na péči a specifické potřeby z důvodu zdravotníh­o postižení. Nejvíce máme na mysli děti s autismem,“přibližuje Johnová s čím se v budoucnu v domově počítá.

„Často vidíme, že rodiče jsou na hraně svých sil,“potvrzuje Soukupová s tím, že by pečující rodině mohl na chvíli ulevit týdenní či víkendový pobyt právě na Zbraslavi.

 ?? Foto: DD Charlotty Masarykové ?? Dětský domov Charlotty Masarykové chce svým dětem zajistit stabilitu.
Foto: DD Charlotty Masarykové Dětský domov Charlotty Masarykové chce svým dětem zajistit stabilitu.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia