MF DNES

Skicář

- Václava Teichmanna

Covid si nevybírá, jednou z jeho posledních obětí je i známý ekonom Michal Mejstřík, který proti viru a jeho následkům v národním hospodářst­ví sám usilovně bojoval. Zakladatel think tanku CERGE a Institutu ekonomický­ch studií pod hlavičkou Univerzity Karlovy, člen několika vládních NERV a naposledy i expertní skupiny KoroNERV-20 podlehl nemoci ve věku 68 let. (mk)

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic