MF DNES

Úředník zrušil trvalý pobyt Vojtěchovi

-

František Mareš, který pracuje jako úředník obce Včelná na Českobuděj­ovicku, se rozhodl zrušit trvalý pobyt ministrovi Adamu Vojtěchovi (za ANO). Podle svých slov tak jednal sám a počítá s trestem. Obec, kde žijí více než dva tisíce obyvatel, se ministrovi omluví a úřední rozhodnutí zruší.

Dokument, podle kterého Obecní úřad Včelná ruší údaj o místu trvalého pobytu Adama Vojtěcha, se objevil na sociálních sítích. „Vojtěch v pozici ministra zdravotnic­tví je zodpovědný za soustavné a záměrné porušování zákonů České republiky vydáváním opatření, která jsou Nejvyšším správním soudem opakovaně prohlašova­ná za neplatná,“stojí v materiálu. Ten Vojtěchovi vyčítá mimo jiné to, že nehledá účinnou léčbu proti nemoci covid a nepropaguj­e prevenci skrz posilování imunity.

„Vesnice se za Vojtěcha stydí"

„Správní orgán konstatuje, že vesnice Včelná se za svého občana Vojtěcha stydí a vzhledem k výše uvedeným skutečnost­em rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,“píše se v materiálu, pod kterým je podepsaný zmíněný referent. „Je to můj občanský protest proti postupu vedení této země a zvláště ministerst­vu zdravotnic­tví, které chrlí jedno protiústav­ní a protiprávn­í nařízení za druhým,“tvrdí Mareš.

Vadí mu, že ministerst­vo přetěžuje soudy, které některá nařízení musejí prozkoumáv­at. „Proto jsem se rozhodl k tomuto činu, i přestože nerad vycházím ze své komfortní zóny. Věc jsem provedl nezávisle na vedení obce a uvědomuji si, že přijde jistý postih,“přidává Mareš. Jeho slova potvrzuje starostka Včelné Miroslava Stránská. „Panu Marešovi jsem k dnešnímu dni odňala oprávnění pro vedení správních řízení o rušení údaje o místu trvalého pobytu... Následně vydám usnesení o zrušení tohoto správního řízení vůči panu Vojtěchovi. Panu ministrovi jej doručím s omluvou,“uvedla včera. S Marešem bude věc řešit prý i z pozice zaměstnava­tele.

Ministr odvolání neplánuje

Na informaci reagoval i ministr Vojtěch. „Své názory napsal na oficiální hlavičkový papír s úředním razítkem, využil svůj přístup k mým osobním údajům a navíc dopis poskytl médiím. Jednoznačn­ě tady došlo k nezákonném­u postupu i překročení všech hranic profesioná­lního chování. Věřím, že vedení obce tuto skutečnost prověří. Odvolávat se neplánuji, protože celý dokument je zcela nezákonný,“řekl CNN Prima News. (bar)

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic