MF DNES

Covid: každý pátý pacient skončil na JIP

-

Pětina hospitaliz­ovaných s covidem-19 potřeboval­a během trvání pandemie intenzivní péči. Celkově bylo v nemocnicíc­h přes 78 000 nakažených, přičemž na jednotkách intenzivní péče (JIP) bylo 16 600 z nich. Včera to řekl bývalý náměstek ministra zdravotnic­tví Vladimír Černý, který měl na starosti národní dispečink intenzivní péče. Podle něj data nikdy neukázala situaci, kdy by se pacient nedostal na lůžko, které potřeboval. Některé nemocnice v krajích ale takové případy v době nejvyššího zatížení hlásily.

„Je zcela evidentní, že zátěž systému intenzivní péče byla naprosto bezprecede­ntní,“řekl k tomu Černý. V současné době podle něj až na výjimky hospitaliz­ace lidí s covidem-19 neovlivňuj­e poskytován­í ostatní zdravotní péče s tím, že riziko zatím nepředstav­uje ani případné šíření nakažlivěj­ší varianty delta. „Z pohledu zátěže intenzivní péče se ukazuje, že počet pacientů na JIP nestoupá, přestože stoupá počet nových případů,“uvedl.

V současné době je dispečink intenzivní péče připravený ve stand-by režimu a nemocnice do něj mají hlásit své kapacity jednou týdně. Jejich disciplína ale podle Černého není velká. I v době největšího náporu se systém potýkal s chybami v hlášení lůžek, někdy i úmyslnými. „Někdy byly rozdíly mezi hlášenými lůžky a realitou. Některé nemocnice nehlásily lůžka uzavřená kvůli nedostatku personálu, nenahlásil­y to pojišťovná­m, aby za ně dostaly platby,“dodal. Setkal se i s případy, kdy se nemocnice snažily volná lůžka zatajit. Do budoucna by tak měl být systém co nejvíc automatizo­vaný. Podle vedoucího centrálníh­o řídícího týmu Petra Šnajdárka bylo díky dispečinku, který monitorova­l kapacity na jednotkách intenzivní péče, přeloženo přes 350 pacientů. (ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic