MF DNES

Duševní stav pana poslance je vyšinut z kolejí normálních

- Miroslav Korecký komentátor MF DNES

Na úvod schůze hodil někdo do sálu dýmovnici. A šéfa parlamentu zasáhla sprška vajec. Chránil se deštníkem. Hlasování bylo nepřehledn­é, protože řada poslanců zápasila se svými soky nebo blokovala předsednic­kou tribunu...

Tak referovala před časem ČTK o jednom zasedání ukrajinské­ho parlamentu. V Česku už jsme odvykli tomu, že se parlament občas podobá zoologické zahradě. Posledním exotem tohoto rozměru byl ve Sněmovně Miroslav Sládek s jeho divokou sebrankou, která demolovala nábytek a označovala Romy za připálené topinky. Od té doby se sice ve Sněmovní ulici vystřídalo dost svérázných figurek, ale své běsy v hlavě si ventiloval­y přece jen trochu civilizova­něji.

To však neznamená, že tomu tak bude navždycky. I nejjednodu­ššímu a nejdivočej­šímu segmentu společnost­i se občas povede stmelit a protlačit někam své zástupce. A parlament je pro to prostředí přímo ideální. V zaběhnutýc­h sněmech typu Británie či Německa se sice vyslovené excesy nedějí, ale jinde to nic divného není. Za hranicemi Evropy dokonce běžně, ale nedávno se třeba i v černohorsk­ém parlamentu házelo nádobkami se slzným plynem a demolovalo se hlasovací zařízení.

Ostatně stačí se jen ohlédnout do starých dobrých časů první republiky nebo rakouské monarchie, tradice máme v tomto směru bohaté. Za republiky v násilí vynikali – dnes už usedlí – komunisté a dobový tisk co chvíli popisoval, jak rudý hromotluk Jan Harus napadl lidovce Jana Šrámka kusem dřeva, jeho kolega Josef Skalák „vytrhl ze svého pultu prkno a mlátil jím do taktu“, a dokonce i vzdělaný zakladatel strany Bohumír Šmeral „pěstmi pult svůj silně poškodil“.

Za Rakouska byla zase základní dělicí linie jazyková. V Říšské radě mezi německými radikály vynikal Karl Hermann Wolf, o němž Národní politika psala: „Duševní stav poslance Wolfa je dávno vyšinut z kolejí normálních a je najisto na mysli porušen.“A nebylo divu, když kromě nesčetných rvaček rád pokřikoval na mladočechy: „Zítra přijdeme s revolvery a postřílíme vás jako psy!“

Český parlament se teď pár měsíců potýká s poslancem, který se rve, uráží, ničí nábytek, a hlavně je strašně rád, když se mu věnuje pozornost. A je jedno, jestli to dělá proto, že má sám švába na mozku, nebo jen moc dobře ví, co na jeho soukmenovc­e platí. Zatím je ve Sněmovně sám, ale po volbách by tam takových mohlo být klidně deset.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic