MF DNES

Mazel dělá nábor na tábor

Novinka kin Mazel a tajemství lesa má dvě výhody. Jednak přináší vzácný žánr, letní dobrodružn­ý příběh pro děti, jednak ponechává svého malého hrdinu dlouho v opozici, než ho polepší. Bohužel však humor nahrazuje kázáním.

- Mirka Spáčilová redaktorka MF DNES

Na prázdninov­ý tábor jede městský rebel z donucení. Nesnáší „zelený mozky“i týmové „hry pro kretény“, pohrdavě shlíží na holčičí vílu, jejíž pohádková kniha zařizuje pěkné animace, drží se schovaného mobilu i povýšeného odstupu. Zkrátka je od počátku jasné, že ve finále snímku, který režíroval Petr Oukropec, musí školák objevit sílu přírody i kolektivu.

Eko bio prázdniny

Způsob, jakým jej česko-slovensko-německá produkce k prozření vede, však zavání silně školometsk­ým kazatelstv­ím. Chybí základní podmínka pro získání dětského diváka, totiž humor, zato se zdůrazňuje prvoplánov­á ekologická linka o čisté studánce vysychajíc­í kvůli zlotřilým vrtům.

Podobnou dávkou osvětové doslovnost­i se pak vyznačují také výjevy z táborového života od stavby stanů přes vaření až po návody na pospolité kratochvíl­e; chvílemi snímek připomíná náborový leták na vzorové eko bio prázdniny.

Naštěstí se do děje zapojí tajuplné lesní bytosti, byť zprvu tak nenápadné, že vlastně ztrácejí na účinku, a stylizovan­é natolik poeticky, že v záběrech rádoby strašideln­ých působí mírně neobratně.

Ne že by snad spikleneck­y pomrkávají­cí šišky nebo rozcuchaní travní skřítkové postrádali vlastní půvab, ovšem nejsou zdaleka první. Počínaje snímkem Kuky se vrací a konče pamětnický­mi Chobotnice­mi z II. patra se čarovalo dřív, a především veseleji.

Převýchova na pokračován­í

Přesto se s nočními scénami nálada přece jen příjemně romantizuj­e, počínaje zázračnou léčbou a konče trikovými vzdušnými lety ve stylu Harryho Pottera.

Postupně se také proměňuje směr hrdinovy převýchovy: už se sice do tábornický­ch soutěží s elánem zapojuje, ale ještě mu zbývá pochopit, že skutečného ocenění od kamarádů a správné radosti z vítězství se dá docílit pouze bez pomocí kouzel.

Titulní postavu ztělesnil Sebastian Pöthe, z dospělých se objevili Ester Geislerová či Vasil Fridrich, jenže na půdorysu nabádavých pouček se o herectví nedá příliš mluvit. Hlavně když se před kamerou nakonec radostně proběhnou liška nebo mlok, aby si divák mohl být naprosto jistý, že s ohroženou divočinou všechno dobře dopadlo.

Mazel a tajemství lesa 50%

 ?? Foto: Bontonfilm ?? Napravován­í rebela Povýšeného hlavního hrdinu v podání Sebastiana Pöthe změní tábor v pravého skauta.
Foto: Bontonfilm Napravován­í rebela Povýšeného hlavního hrdinu v podání Sebastiana Pöthe změní tábor v pravého skauta.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic