MF DNES

Projekty, do kterých IPR zapojil občany

-

Seifertova

● – takzvaná participac­e (zapojení občanů) se aktuálně koná, pilotní projekt ulice hospodaříc­í s dešťovou vodou. „Ve všech projektech, kterým se věnujeme, se snažíme myslet dopředu. Proto v případě Seifertovy ulice pracujeme s principy hospodařen­í s dešťovou vodou,“říká Jitka Romanov, urbanistka IPR.

● – participac­e proběhla před dvěma roky, projekt je nyní nově upraven. „Revoluční ulice tvoří část Hradebního korza, které by se mělo celé stát hlavní pražskou třídou. K tomu je zapotřebí, aby se zde lidé cítili pohodlně a bezpečně. Rozšiřujem­e proto chodníky a snižujeme rychlost aut. Taková opatření ulici zatraktivn­í a bude ji pak možné využívat i k odpočinku,“dodává Šimon Jiráček, architekt z IPR.

● – koncepční urbanistic­kou studii Motolské údolí vypracoval ateliér A69.

Revoluční Plzeňská

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic