MF DNES

Skauti vystřídali naháče. Klubovna vznikla ze sauny

- — Matěj Nejedlý

Skauti z Prahy 8 mají novou klubovnu. S nápadem na její vybudování přišli skauti sami. Jejich bývalá základna v areálu psychiatri­cké léčebny jim již svou velikostí a vybavením nestačila. Zájem o oddíl totiž pořád roste.

Skauti pochopitel­ně chtějí zážitky spojené se svými aktivitami dopřát co největšímu množství dětí, a tak se pustili do boje. Zjistili, že finance na novou a lepší klubovnu lze získat v rámci participat­ivního rozpočtu, o kterém hlasují obyvatelé městské části.

Hlasování proběhlo pro skauty úspěšně – pro podporu klubovny hlasovala celkem polovina respondent­ů. Peníze se tedy nakonec našly a našlo se i místo. Klubovna nahradila starou nevyužívan­ou saunu v areálu mateřské školy v ulici Dolákova asi kilometr od staré základny, která jim už nestačila. Ta nová bude sloužit až 200 skautkám a skautům. Kapacita klubovny je 40 dětí a 2 vedoucí.

Oddíl Stopařů by se nyní mohl rozšířit. „Naše středisko přijímá každý rok nové členy do všech svých oddílů. Kapacita našeho skautského střediska je limitována kapacitami našich vedoucích a velikostí klubovny. Díky novému prostoru budeme mít lepší zázemí pro práci s dětmi a budeme mít tedy možnost mít v oddílech dětí více,“říká vedoucí Stopařů Vojtěch Staněk. „Nová klubovna se nám moc líbí. V Praze podobných objektů není mnoho. Hodně spokojeni jsme i s industriál­ním motivem,“doplňuje zástupce oddílu.

Na realizaci se vedení městské části podařilo získat i dotaci od hlavního města, která pokryla zhruba polovinu z potřebných nákladů ve výši 22 milionů korun.

Skauti byli u projektu od jeho počátku. „Samotná iniciativa přišla právě od nás. Poté, co projekt úpravy nepoužívan­é budovy sauny na skautskou klubovnu vyhrál participat­ivní

BOHNICE

Kde sídlí Stopaři rozpočet, proběhlo mnoho konzultací a měli jsme možnost se zapojit do řešení detailů při realizaci,“přibližuje jednání vedoucí Stopařů Vojtěch Staněk.

O členství je zájem

Junák neboli český skaut prožívá v posledních deseti letech velký boom, počet jeho členů se za tu dobu více než zdvojnásob­il na nynějších 69 tisíc. Nejvíce skautek a skautů je v Praze, Středočesk­ém a Jihomoravs­kém kraji. Z nich je největší množství v kategorii světlušek a vlčat, kterým je 8 až 10 let.

Skauti se v uplynulém roce scházeli nejčastěji formou online schůzek na různých platformác­h. Během nich dívky a kluci například zkoušeli společně vařit, dělali kvízy, zpívali, vyráběli, cvičili jógu nebo si povídali se zajímavými hosty. Objevily se i náročnější činnosti, třeba společná schůzka se skauty z Malediv nebo práce na projektu pro 3D tiskárnu.

Skautské oddíly mají v České republice i v Praze pevně zakořeněno­u tradici, vždyť v roce 2012 oslavili výročí sto let od prvního tábora. Jedním z nejoblíben­ějších míst nejen

pro členy oddílů je Skautský institut v centru Prahy na Staroměsts­kém náměstí. Měsíčně se zde konají desítky akcí včetně promítání letního kina nebo pavlačovýc­h koncertů. V létě je možnost zajít na pivo či kávu do čítárny.

 ?? Foto: Praha 8 ?? Novou skautskou klubovnu navrhl Atelier Tecl s ohledem na využití objektu a okolního prostředí.
Foto: Praha 8 Novou skautskou klubovnu navrhl Atelier Tecl s ohledem na využití objektu a okolního prostředí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic