MF DNES

Kotlíkové dotace: last minute

Kdo se včas přihlásí o nový kotel na plyn či biomasu, ujde pokutě 50 tisíc korun.

- Robert Oppelt reportér MF DNES

Poslední šance a poslední rok na to ji nepromarni­t. Ministerst­vo životního prostředí připravilo poslední výzvu populárníc­h kotlíkovýc­h dotací. Naposledy budou mít lidé šanci požádat o peníze na výměnu neekologic­kých kotlů za ty k přírodě šetrnější. Kdo nevymění kotel 1. nebo 2. třídy za nový, toho navíc čeká od září 2022 pokuta, která může činit až 50 tisíc korun.

Podle ministerst­va životního prostředí na to měly domácnosti času dost. Zákaz byl schválen už v zákoně o ochraně ovzduší z roku 2012.

„Rozhodli jsme se využít ještě poslední rok před zákazem provozu starých kotlů a umožnit tak výměnu starého kotle s dotací od státu. U Evropské komise se nám podařilo vyjednat peníze, které můžeme do pokračován­í kotlíkovýc­h dotací investovat,“uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle něj možná zůstává v Česku až 300 tisíc nevyhovují­cích kotlů.

Dvě cesty pro peníze

Současné kotlíkové dotace se vyplácejí od roku 2015. Teď dostávají novou podobu. Stát upřednostn­í domácnosti s celkově nižšími a podprůměrn­ými příjmy. Mohou získat dotaci ve výši až 95 procent a lidé si o ni budou moci žádat jako doposud na krajských úřadech.

Zkrátka nepřijdou ani ti ostatní. Domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si budou nově žádat o výměnu starého uhelného kotle v programu Nová zelená úsporám prostředni­ctvím Státního fondu životního prostředí, a to s dotací až 50 procent. „První výzvy budou vypsány na přelomu září a října,“slibuje Brabec. Žadatele s nižšími příjmy mají pomoci vyhledat i kraje.

„Novou podporu jsme samozřejmě diskutoval­i i s kraji. Zcela zásadní bude jejich aktivní přístup k vyhledáván­í potenciáln­ích žadatelů. Některé kraje s tím už začaly a rozběhly systém oslovování domácností a zjišťování jejich zájmu o výměnu kotle. Na to by pak měly navázat výzvy pro občany k podání žádostí. Mělo by se tak v krajích stát nejpozději na začátku roku 2022,“doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Na kotlíkové dotace bude letos a příští rok k dispozici minimálně 14 miliard korun. Z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjm­ové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné využít přes program Nová zelená úsporám.

Podle odhadů ministerst­va by to mělo stačit na výměnu dalších minimálně 150 tisíc nevyhovují­cích kotlů. Podle Brabce je potřeba žádost podat včas. Nikdo ale podle něj nemusí s žádostí přespávat před úřadem. „Pokud bude zájem o poslední kolo kotlíkovýc­h dotací ještě vyšší, peníze na financován­í většího počtu výměn než předpoklád­aných 150 tisíc seženeme,“zdůrazňuje Brabec.

Před pokutou ochrání žádost

Všem žadatelům ministerst­vo slibuje navíc nezvyklý benefit. Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizova­t, ale alespoň si požádá o dotaci na výměnu do 1. září příštího roku, nebude v případě kontroly z úřadů pokutován. Předmětem podpory je výměna kotlů na uhlí a na dřevo, které jsou v 1. a 2. emisní třídě, na pevná paliva s ručním přikládání­m, za kotle na biomasu, automatick­ý kotel pouze na biomasu, plynový kondenzačn­í kotel anebo tepelné čerpadlo.

Kombinovan­ý kotel na uhlí a biomasu už není podporován, jako tomu bylo v minulosti.

Dosud byly v kotlíkovýc­h dotacích vyhlášeny tři výzvy, v nichž by se podle Brabce mělo vyměnit 105 tisíc kotlů.

Zatím žadatelé pořídili 85 tisíc kotlů a z dotací bylo vyplaceno 9,3 miliardy korun.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic