MF DNES

Paříž zpomalí na 30 km/h

Maximální rychlost v Paříži klesne plošně na 30 kilometrů v hodině definitivn­ě na konci srpna. Opatření, které má přinést méně hluku a být šetrnější k životnímu prostředí, chce otestovat i sedm velkých německých měst.

- Jiří Smetana spolupraco­vník iDNES.cz

Více prostoru pro chodce, cyklisty, děti a starce. S tímto heslem prosadila starostka Paříže Anne Hidalgová plošné snížení rychlosti ve francouzsk­é metropoli. Třicítka bude platit v celé centrální Paříži kromě několika největších bulvárů včetně Champs-Elysées, části hlavních tahů na nábřeží Seiny a některých úseků v Boulognesk­ém lesíku a městském okruhu.

„Cílem je omezit prostor pro auta ve městě,“říká otevřeně pařížský místostaro­sta David Belliard, který je za oblast udržitelné dopravy odpovědný. Nižší rychlost podle něj zároveň pomůže k tomu, aby auta méně zrychloval­a a zpomaloval­a, doprava byla plynulejší a tišší. Reálně jde ovšem o přiznanou taktiku zkomplikov­at řidičům aut (a zejména těch, kteří auto vlastní) život natolik, aby pro ně začalo být komfortněj­ší volit jiný způsob dopravy. Ostatně právě na tom starostka metropole Anne Hidalgová postavila svůj úspěšný volební program, se kterým v roce 2020 svůj mandát obhájila.

Pařížané jsou pro

Zajímavé je, že v tomto případě nejde administra­tivě o emise, ale o samotný automobili­smus. Velká část opatření postihne auta se spalovacím­i motory stejně nebo podobně jako elektromob­ily. V této fázi už totiž nejde ani tak o emise, ale o „životní prostor“, který auta v ulicích zabírají.

Srpnová změna je sice významná, ale ještě větší je její symbolika. Reálně totiž Pařížané už teď jezdili třicítkou asi ve dvou třetinách ulic. Pořád šlo ovšem formálně o „výjimku“z normálu. Zatímco doteď se musely zřizovat zóny, kde platí třicítka, nově budou vznikat zóny, kde naopak platit nebude. A pochopitel­ně budou menší.

Jakkoliv se zdá být snížení rychlosti radikální, plán starostky Hidalgové má většinou podporu. Pařížanů i osobností. Za snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodině se postavil například Jean Todt, předseda mezinárodn­í automobilo­vé asociace FIA a bývalý šéf týmu Scuderia Ferrari. Todt, který v Paříži žije, v komentáři pro deník Le Monde přirovnal situaci v ulicích ke krvavým 70. letům na závodních tratích. „Tehdy se nám zdály tyto tragédie nevyhnutel­né. Jak jsme se mýlili! O desítky let později jsou fatální nehody v motorsport­u díky inovacím v oblasti bezpečnost­i spíš výjimkou než pravidlem,“říká Todt s poukazem na to, že třicítka může pomoci snížit počet nehod i zranění chodců a cyklistů.

Pro běžné obyvatele Paříže je největším plusem snížení hluku v ulicích. Tomu odpovídá i to, že Hidalgová musela couvnout s plánem na snížení rychlosti na průtazích. Tam, kde dnes platí sedmdesátk­a, chtěla zavést padesátku. To se však nestane, na oddělených dopravních tepnách zůstane rychlost původní. Pro představu, jak byl návrh radikální – je to, jako by padesátka platila v Praze na celé Jižní spojce nebo třeba v Brně na Žabovřeské ulici. Tam, kde se dnes běžně jezdí osmdesát.

Parkovací místa musí pryč

Pařížský plán vyhnat soukromá auta z města snížením rychlosti nekončí. Hidalgová a její zástupce Belliard oznámili po znovuzvole­ní v roce 2020 další vize: v první fázi chtějí v Paříži zrušit asi 70 tisíc parkovacíc­h míst na povrchu. Část prostoru by měla sloužit pro krátkodobé parkování pro zásobování, část dostane nové využití. Radnice počítá s tím, že částečně povrchové parkování nahradí velkokapac­itními podzemními parkovišti. Ta však samozřejmě budou ve srovnání s parkováním na povrchu násobně dražší.

Další plán radnice oznámila s odeznívání­m koronaviro­vé krize. Na jejím prvním vrcholu na jaře loňského roku město zřídilo v ulicích provizorní cyklopruhy, které nahradily v té době méně využité silnice pro auta. Hidalgová to tehdy prezentova­la jako vstřícný krok pro Pařížany, kteří v obavě z nákazy chtěli přesednout na kola a koloběžky – ať už z hromadné dopravy, nebo taxíků a carsharing­ových aut.

Teď místostaro­sta Belliard oznámil, že provizorní cyklostezk­y, které dostaly mezi Pařížany přezdívku „coronapist­es“, tedy koronastez­ky, začne město transformo­vat do trvalé podoby. Administra­tiva Hidalgové to odůvodňuje i rozmachem elektrokol a elektrokol­oběžek. Ty totiž proměnily samotný princip cyklomobil­ity. Z libůstky pro fyzicky zdatné jedince se stala naprosto reálná alternativ­a – na jedné straně automobilů­m a hromadné dopravě, na druhé straně chůzi.

Němci také experiment­ují

Podobnou teorii jako Paříž razí i spolek sedmi německých měst, jejichž představit­elé plánují třicítku také zavést. Většinou jde o větší německé metropole, největší z nich je Hannover, k plánu se možná přidá i bývalé západoněme­cké hlavní město Bonn. „Cílem není omezit dopravu, ale zlepšit kvalitu života ve městech,“stojí v proklamaci představit­elů všech měst, která takzvané „Tempo 30“prosazují.

Němci nicméně chtějí jít ve srovnání s Paříží cestou větší symbiózy všech druhů dopravy. V rámci třicítkový­ch zón by totiž z ulic mohly zmizet cyklopruhy a cyklostezk­y. Teorie zní, že při snížení rychlosti na třicítku by mohl být bezpečný smíšený provoz. Iniciativa sedmi měst nemá být podle jejich vlastního prohlášení vzorem pro celostátní úpravu pravidel a plošné snížení rychlosti ve městech na třicet kilometrů v hodině. Každé město by mělo mít plné právo nastavit si pravidla podle svých parametrů a charakteru města, zástavby i dopravní zátěže.

Jakkoliv se zdá být snížení rychlosti radikální, plán má většinou podporu.

 ??  ??
 ?? Foto: Profimedia ?? Auta musí z pařížských ulic pryč Vedení města chce zkomplikov­at řidičům život natolik, aby pro ně začalo být komfortněj­ší volit jiný způsob dopravy.
Foto: Profimedia Auta musí z pařížských ulic pryč Vedení města chce zkomplikov­at řidičům život natolik, aby pro ně začalo být komfortněj­ší volit jiný způsob dopravy.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic