MF DNES

Tornádo: desítky rodin bez pomoci

Nezkolaudo­vané novostavby zničené tornádem ztratily nárok na dotaci od státu

- Tomáš Lánský reportér MF DNES

Stačilo už jen dokončit podlahu v dětském pokoji. Nebo sehnat revizi a tlakovou zkoušku plynového kotle. Ale nestihli to. Lidé na jižní Moravě, kteří z nejrůznějš­ích důvodů neměli zkolaudova­né své novostavby, nemohou po řádění tornáda počítat s pomocí státu. Přišli o možnost dvoumilion­ové dotace a třímiliono­vého úvěru na jednoproce­ntní úrok z dotačního programu Živel.

„Ten dotační titul je určený na obnovu obydlí do původního stavu. Nezkolaudo­vaný dům dle zákona obydlím není, neboť v něm nesmíte bydlet. Podmínka tady není splněna, dotaci nelze udělit. Vypadá to nefér, ale porušením tohoto pravidla bychom se dostali do konfliktu se stavebními úřady,“reagovala Karolína Smetanová, mluvčí Státního fondu podpory investic, který dotační tituly vypisuje.

Nemovitost­í bez kolaudace zničených tornádem je na jižní Moravě dvacet. Nejvíce z nich – deset – stojí v Moravské Nové Vsi. Její starosta

Marek Košut (NK + TOP 09) vnímá vyjmutí jejich majitelů ze systému dotací jako nespravedl­nost.

„Mně vadí, že tady je spousta domů, kde fyzicky nikdo nebydlel a jejich majitelé na podporu nárok mají. A někdo jiný, kdo v domě bydlel, ale chybělo mu jen kulaté razítko, o podporu přijde. To je až neuvěřitel­ná tvrdost, nevidím v tom ani logiku,“podivil se starosta.

Bydlení je přestupek

Stavební zákon říká, že bydlení v nezkolaudo­vaném domě je přestupkem, za který může stavební úřad udělit pokutu. Takový dům nemá číslo popisné a nelze v něm mít podle zákona zřízený trvalý pobyt. Starosta Košut sice připouští, že bydlet v domě bez kolaudace je chyba, zároveň ale běžná praxe. „To je naprosto normální. Je to realita, děje se to všude a netvařme se, že ne. Lidi se nastěhují, dodělají drobnosti a pak kolaudují,“zdůraznil starosta.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) by dotace na takové rozestavěn­é domy, byť těsně před dokončením, byly v rozporu se stavebním právem. Jejich majitelé se musí obrátit na neziskové a charitativ­ní organizace, případně jednat s bankami, u nichž mají hypotéky.

To je až neuvěřitel­ná tvrdost, nevidím v tom ani logiku.

Marek Košut starosta Moravské Nové Vsi

Ministerst­vo se snaží vyjít vstříc i těmto lidem. „Ty lidi samozřejmě nikdo nebude popotahova­t za to, že tam bydleli, byť se to nesmí. O pomoc ale také nepřijdou. Máme přislíbeno od bank, že jim vinkulovan­é pojištění nemovitost­í vyplatí, takže ty peníze mohou použít na doplacení staré hypotéky nebo je použít rovnou na rekonstruk­ci,“zmínila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Banky ustoupí

Vinkulace pojistek, o nichž Dostálová mluví, znamená, že banka poskytujíc­í hypotéku na sebe váže případnou výplatu pojistného plnění. Jde o druh ochrany věřitele. V tomto případě tedy banky ustoupí od svého pravidla a lidem pojistky vyplatí. Ti z peněz hypotéky buď doplatí, nebo za ně začnou s opravami.

„V obojím případě budou splácet pořád stejně, jako by se nic nestalo. A kdyby ty peníze nestačily, pakliže by pojistka nepokryla celou úpravu, dorovnají to neziskovky. Jedna rodina od nich může dostat až jeden milion korun, na tom už se pracuje,“řekla MF DNES Dostálová.

Pomoci rodinám s nezkolaudo­vanými domy má například mezinárodn­í humanitárn­í organizace ADRA. Její ředitel Radomír Špinka to i potvrdil. „Už jsme v kontaktu s prvními třemi rodinami. Vypomůžeme jim z našich sbírek,“doplnil Špinka. ADRA k dnešnímu dni vybrala na pomoc lidem 53 milionů korun a 30 milionů jim již poslala na účty.

Peníze vloží i kraj

Pokud by majitelé nezkolaudo­vaných domů v postiženýc­h obcích měli problém dohodnout se s bankami nebo jim podpora neziskovek nestačila, chce jim chybějící peníze darovat i Jihomoravs­ký kraj.

„Máme transparen­tní účet, kde se vybralo už dost peněz. Vyřešíme jen způsob, aby to bylo formálně v pořádku, a jsme připraveni jim finančně pomoci. Už s dvěma rodinami o tom jednám, je to na dobré cestě,“prozradil jihomoravs­ký hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Měkčí hypotéky

Banky pak hodlají lidem usnadnit rekonstruk­ce zničených domů i tím, že jim změkčí podmínky nových hypoték. Odpustí jim nutnost vložit do úvěru 10 až 20 procent hodnoty půjčky, což je jinak standardní podmínka.

„Po lidech, kteří měli rozestavěn­é nezkolaudo­vané domy a rozhodnou se brát si nové hypotéky, nebudeme po individuál­ní konzultaci chtít žádné vlastní prostředky,“přislíbil mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Hejtman Jan Grolich se obává, aby někteří lidé, kteří mají s opravami svých obydlí problém, neřešili situaci jejich prodejem. První pokusy vykoupit od nich ruiny s pozemkem už podle něj proběhly. „Realitky sem hned naběhly jak supi. Vyvíjejí tlak, aby to lidé prodali. Naštěstí zatím nevím o nikom, kdo by to chtěl vzdát a za peníze z prodeje se odstěhovat jinam,“doplnil hejtman Grolich.

Odklízecí práce v zasažených obcích vrcholí. Zbývá zdemolovat ještě jedenadvac­et staticky narušených domů. V terénu zůstává 120 hasičů a sto vojáků.

Vypomáhat budou například s výdejem stavebního materiálu a k ruce mají být jednotlivý­m starostům postiženýc­h obcí.

S pomocí policie se počítá i poté, co hasiči ukončí odklízecí a demoliční práce. Bez elektřiny je stále asi 500 domů.

 ??  ??
 ?? Foto: Petr Topič, MAFRA ?? Zkáza Nejvíce lidí s nezkolaudo­vanými domy žije v Moravské Nové Vsi. Záběr z výšky ukazuje obec těsně po tornádu.
Foto: Petr Topič, MAFRA Zkáza Nejvíce lidí s nezkolaudo­vanými domy žije v Moravské Nové Vsi. Záběr z výšky ukazuje obec těsně po tornádu.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic