MF DNES

44 % obyvatel Jihu by se chtělo odtrhnout od USA

Také téměř polovina demokratů na západním pobřeží by radši měla svůj vlastní stát

- Milan Vodička redaktor MF DNES

Amerika se politicky polarizuje tak rychle, až ji to začíná trhat na kusy. Naštěstí jen v průzkumech. Ale ta čísla a tempo jsou na pováženou.

Takže tady jich pár je:

– přesně dvě třetiny republikán­ů na jihu podporují odtržení od USA;

– odtržení od USA by dalo přednost celkem 44 procent jižanů, což ukazuje, že to není záležitost jen „Trumpem poblázněný­ch Američanů“, jak by to šlo typicky odbýt;

– to potvrzuje i fakt, že téměř polovina demokratů na pacifickém pobřeží USA, tedy ve státech Kalifornie, Oregon a Washington, by také byla pro odtržení od zbytku USA;

– téměř čtyřicet procent obyvatel atlantické­ho severových­odu, tedy Nové Anglie, je rovněž pro vlastní odtržení.

Je to výsledek průzkumu, který pro organizaci Bright Line Watch, jež má za cíl monitorova­t stav americké demokracie, vypracoval­a renomovaná společnost YouGov. Píše o něm třeba časopis Newsweek. A průzkum ukázal ještě jednu věc: před půl rokem Amerika takhle radikální zdaleka nebyla. Tehdy YouGov zpracovala stejné měření, ale USA tehdy ještě držely pohromadě, přestože procházely dramaticko­u dohrou voleb, které je polarizova­ly až na hranu – nebo se tak tehdy zdálo.

Ale ukazuje se, že ve všech regionech země za těch pár měsíců stoupl počet lidí, kteří si přejí odtržení.

V lednu totiž na stejnou otázku odpovědělo kladně jen 32 procent lidí v Nové Anglii (nyní 39 procent), na jihu 33 procent (nyní 44 procent). Velkou rychlost tyto nálady nabraly i u Pacifiku: v lednu bylo pro odtržení 33 procent, nyní už 41 procent.

Neznamená to samozřejmě, že mapy USA budou brzy neplatné: toto jsou jen průzkumy, respondent­i tudíž věděli, že odpovědi jsou zcela nezávazné a bez praktickéh­o dopadu, tedy něco zcela jiného než reálně projevený postoj například při hlasování.

Je tudíž pravdě bližší vykládat odpovědi lidí nikoliv jako skutečnou chuť dostat jejich region z americké Unie, ale jen jako vyjádření politické identity či antipatií, například ve smyslu: Jsem pokrokový Kaliforňan či Oregoňan a fakt nechci mít nic společného s těmi zaostalci vyznávajíc­ími kult Trumpa, zbraní a steaků. Či naopak, jak to formuloval analytik Christophe­r Ingraham: Jsem hrdý jižan a nesnáším Joea Bidena.

Nynější průzkum není tedy zprávou o hrozícím rozpadu USA, ale o stupni polarizace země.

Ameriku dělí politické sektářství a kulturní války, tedy spor mezi zastánci tradičních hodnot a liberály s pokrokáři, jako nikdy předtím.

Země je ve stále větší míře rozdělena do táborů, jež nejenže spolu nesouhlasí v názoru na politiku a základní otázky směřování a vývoje společnost­i, ale dokonce se vzájemně vidí jako něco nepatřičné­ho, nemorálníh­o, nepřátelsk­ého a hrozbu. Takhle to v dubnu popsal list New York Times.

Joe Biden při příchodu do Bílého domu slíbil, že Ameriku smíří a nesmiřitel­nost obrousí, ale zatím to dopadá naopak.

Je zajímavé, jak jsou aspoň podle YouGov rozložené síly „odpadlíků“z průzkumu. Jestliže odtržení a vytvoření vlastního útvaru si v třinácti jižanských státech včetně Texasu a Floridy přeje 66 % republikán­ů, totéž tam chce polovina nezávislýc­h voličů a 20 % demokratů. Kolem Pacifiku je to podobné. Pro nový stát z Kalifornie, Oregonu, Washington­u, Aljašky a Havaje bylo 47 procent demokratů, třetina nezávislýc­h a 27 procent republikán­ů.

Na Středozápa­dě dokonce nezávislí, tedy politicky nejstřízli­vější voliči, byli největšími tahouny teoretické­ho odchodu z USA. Pro by jich bylo 43 procent. Totéž by chtěla třetina republikán­ů a pětina demokratů. Takže tyto síly, jež mají na svědomí americkou odstředivo­st, jsou v této části země paradoxně státotvorn­é.

 ?? Foto: Profimedia ?? Dvě Ameriky? Spojené státy jsou stále více rozděleny.
Foto: Profimedia Dvě Ameriky? Spojené státy jsou stále více rozděleny.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic