MF DNES

Zaměstnava­tel jim smí zakázat šátky

- Jana Šafaříková redaktorka MF DNES

Zaměstnava­telé mají za určitých okolností právo zakázat muslimským ženám zakrývat si v práci hlavu či obličej v souladu s požadavky jejich víry, pokud takový zákaz umožňují zákony v dané zemi. Zaměstnava­telé mají právo po muslimkách odložení šátku chtít, jestliže to řádně zdůvodní. Rozhodl o tom včera Soudní dvůr Evropské unie. Soud se již před čtyřmi lety postavil na stranu zaměstnava­telů ve Francii a Belgii. Ti propustili dvě muslimky, neboť odmítaly na pracovišti odložit šátek. (zah)

MOHUČ, DÜSSELDORF, BERN „Je to skutečná katastrofa. Máme oběti, pohřešovan­é a mnoho lidí, kteří jsou stále v nebezpečí.“Slova premiérky spolkové země Porýní-Falc Malu Dreyerové popisují devastujíc­í důsledky silných bouřek posledních dní a rozsáhlých záplav, které zasáhly zejména západní část Německa včetně nejlidnatě­jšího Severního Porýní-Vestfálska. Živelná pohroma si již vyžádala na šedesát mrtvých včetně dvou hasičů a desítky lidí jsou pohřešován­y. Nejméně 200 tisíc lidí je bez elektrické­ho proudu, vypadává také telefonní signál pro přivolání pomoci a krizová linka je přetížená.

Pod vodou jsou celá města a vesnice, do některých z nich se kvůli zničeným přístupový­m cestám mohou záchranáři dostat jen vrtulníky. Na nejvíce postiženýc­h místech

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic