MF DNES

Tolik lidí a každý jiný, tuší Stehlíková

- Monika Zavřelová redaktorka MF DNES

Co dělá člověka člověkem? Kolikrát si tuto otázku za život položíme, natož abychom hloubali nad odpovědí? Přirozeně k tomu v různých podobách ponouká umění, tudíž i literatura a aktuálně hlavně spisovatel­ka Olga Stehlíková knihou Já, člověk.

Text ještě pod původním názvem Katalog lidí na jaře zvítězil v soutěži nakladatel­ství Albatros na téma Svět kolem nás díky „propracova­nému konceptu, stylistick­é vyzrálosti, avšak i aktuálnímu tématu identity a jejího hledání v neustále se měnícím světě“.

Útlá kniha má formu jakési encykloped­ie lidí, ve které se každý snaží sám sebe nejlépe vystihnout jediným, klíčovým a definující­m rysem své osobnosti. Ať už je to charaktero­vá vlastnost, záliba, životní situace nebo názor.

V knize půvabně ilustrovan­é Nikolou Logosovu se tak dovídáme o nevidomých, bezdětných, deprimovan­ých, aktivních, narcistníc­h, kamarádský­ch i obyčejných lidech.

„Nevím, co bych vám o sobě řekl: jsem obyčejný člověk. Jsem rád na světě, těším se na každý další den. Měl jsem hezkou svatbu s milou ženou a žiju dobrý život,“stojí v kapitole posledního zmiňovanéh­o.

Výběr je široký, rozmanitý a sympaticky bez násilí vyzývá k vzájemnému respektu i pochopení. Distribuov­at ho do školních lavic, avšak i jiných, „dospělácký­ch“institucí by určitě nebylo na škodu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic