MF DNES

Nenasytné airbnb je zpět

Pro majitele bytů představuj­e airbnb dobrý byznys. Rezidenti a hoteliéři si ale zoufají a smysluplné řešení je v nedohlednu.

- Jan Bohata redaktor MF DNES

Techno, dunící do noci, neuzavřené domovní vstupní dveře anebo přeplněné popelnice – stálí obyvatelé domů nade vši pochybnost mají jasno. Po pár měsících nebývalého klidu se vrací život do krátkodobě pronajíman­ých bytů. Jak ale zkrotit a efektivně kontrolova­t bující krátkodobé pronájmy, na které vedle rezidentů doplácejí i hoteliéři?

„Počty bytových jednotek sloužících ke krátkodobé­mu ubytování se po přechodném poklesu z roku 2020 vrátily v podstatě na úroveň roku 2019,“potvrzuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Pandemie podle něj pouze zastavila prudký nárůst počtu bytů určených pro krátkodobé ubytování.

Září rozhodne

Tlak turistů, hledajícíc­h tento model bydlení, směřuje především na centrum. V celém hlavním městě je takto využíváno kolem 13 500 bytových jednotek, v Praze 1 jde minimálně o každý pátý byt. „Jediné, co se změnilo, je jejich využívání, které vzhledem k nižšímu počtu turistů dosahuje dvou třetin předcovido­vé úrovně,“uvádí Ondřej Boháč. Jinými slovy – byty nejsou obsazené třicet dnů v měsíci, ale třeba jen dvacet.

Na tom, zda se situace skutečně plně vrátí k časům před pandemií, se realitní experti zatím nedokážou shodnout. „Počet zahraniční­ch návštěvník­ů sice roste, ale zdaleka nedosahuje úrovně z doby před pandemií. Tlak na využití bytů ke krátkodobé­mu pronajímán­í v současnost­i představuj­e možná jen letní ‚zašumění‘. Jasno podle mne bude až v září,“míní Michal

Pich ze společnost­i Reality Bohemia.

Turisté se opravdu do hlavního města vracejí, to uvádí také aktuální údaje Českého statistick­ého úřadu (ČSÚ) za 1. čtvrtletí roku 2021. Od ledna do března v ubytovacíc­h zařízeních nocovalo zhruba 82 tisíc osob, přibližně třetina ze zahraničí – prim měli Slováci, Němci a Francouzi. V průměru cizinci v Praze strávili 3,4 dne, přičemž nejdéle se zdrželi Britové a Američané. Pro srovnání – za 1. čtvrtletí roku 2019 se v hlavním městě ubytovalo více než půldruhého milionu turistů.

Příliš výhodný byznys

Zatímco na tom, zda počty turistů opět dosáhnout milionovýc­h hodnot jako tomu bylo v roce 2019, se realitní experti neshodnou, v jiné věci mají jasno. Krátkodobý pronájem skrze airbnb či podobné platformy má pro majitele bytů mimořádné výhody a řešit situaci nebude snadné.

„Fenomén sdíleného ubytování se rozvinul do takových rozměrů, že je schopen doslova rozežrat město zevnitř. Situace začíná být kritická – neregulova­né sdílené ubytování zvyšuje nedostupno­st bydlení pro mladé a komplikuje život starousedl­íků,“konstatuje pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Pandemické omezení cestování a výrazně nižší počet zahraniční­ch hostů měly přitom podle některých úředníků či realitních znalců nahrát změně typu nájmů na déledobějš­í smlouvy, a tím airbnb omezit.

„Na jaře a na podzim 2020 skutečně došlo k vypuštění několika tisíců bytů na trh s dlouhodobý­mi pronájmy – ve většině případů se jednalo o byty z krátkodobý­ch pronájmů,“konstatuje Martin Březina z UlovDomov.cz. Šlo však jen o dočasný jev.

„Zmíněné změny se týkaly hlavně těch bytů, jejichž majitelé splácejí hypotéku. Než držet prázdné prostory a doplácet na ně, tak raději volili smlouvu, která jim pokryje alespoň režii,“vysvětlují odborníci na nemovitost­i. Řadu „krátkodobý­ch“bytů ale drží fondy či firmy. „Těm dočasný nedostatek krátkodobý­ch nájmů příliš nevadí. V nemovitost­ech mají uložený velký kapitál a vyplatí se jim čekat,“říká Michal Pich.

Magistrát hledá a zatím nenachází řešení

„Pro nás je to nekontrolo­vatelná zóna, která nahrává šedé ekonomice. Všichni mají mít stejné podmínky pro podnikáni,“říká s nelibostí Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. Zatím to ale nevypadá, že by se dařilo najít řešení. „Praha potřebuje mnohem větší podporu státu při řešení těchto problémů, a to jak při schvalován­í zákonů, tak ve spolupráci s jednotlivý­mi ministerst­vy na zpracování konkrétní metodiky k vymáhání dodržování stávající legislativ­y ze strany stavebních či živnostens­kých odborů,“říká radní magistrátu Hana Kordová Marvanová (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu).

A konkrétně? „Dlouhodobě voláme po transparen­tnosti, pomoci může novela Živnostens­kého zákona. Ten by měl jasně nastavit pravidla pro tuto sféru,“nabízí východisko zástupce hoteliérů Václav Stárek.

 ?? Foto: Petr Topič, MAFRA ?? Bez kontroly Fenomén bezbřehého airbnb se nelíbí úředníkům, nájemníkům, ani třeba hoteliérům. Na problém před časem upozornil i happening a transparen­t na Jindřišské věži.
Foto: Petr Topič, MAFRA Bez kontroly Fenomén bezbřehého airbnb se nelíbí úředníkům, nájemníkům, ani třeba hoteliérům. Na problém před časem upozornil i happening a transparen­t na Jindřišské věži.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic