MF DNES

Oprava Muzea Kampa trvá už rok

-

Rekonstruk­ce Sovových mlýnů, ve kterých sídlí Muzeum Kampa, není ani rok po požáru dokončena. Požár (na snímku) vypukl loni 15. července v technické místnosti muzea. Obrazy ani sochy požár nezničil, poškodil je ale toxický kouř vzniklý hořením vzduchotec­hniky a bylo třeba je očistit a restaurova­t. Více než desetimili­onová škoda vznikla na objektu, na dva až tři miliony vyčíslilo muzeum škodu na uměleckých dílech. Předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, které muzeum provozuje, Jiří Pospíšil řekl, že díla jsou až na některé jednotlivo­sti restaurová­na. „Zástupci městské firmy uvádějí, že kvůli covidu se oprava protahuje a prodražuje. To, že není muzeum dosud zrekonstru­ováno, že nemá centrální klimatizac­i, nás poškozuje. Obrazy jsou klimatizov­ány lokálně, a tedy nedokonale. Doufám, že se klimatizac­i podaří zprovoznit co nejdříve,“řekl Pospíšil. Poškozený areál Sovových mlýnů totiž rekonstruu­je Praha jako jeho vlastník. (ČTK)

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic