MF DNES

Raději zácpa na Argentinsk­é než v Blance

- — Adam Hejduk

Něco za něco, to by mohlo být označení pokusu, kterým se magistrát snaží řešit dopravní situaci na výjezdu z tunelového komplexu Blanka v ulici V Holešovičk­ách. Původně zde vedly dva průběžné pruhy pro řidiče přijíždějí­cí z centra po Severojižn­í magistrále z Argentinsk­é ulice přes most Barikádník­ů. Po změně značení jsou zde od začátku června dva pruhy pro auta přijíždějí­cí z tunelu Blanka, z toho jeden průběžný. „Hlavním z důvodů, proč se toto opatření dělalo, je preference nadřazené komunikačn­í sítě (tou je tunel Blanka – pozn. red.),“říká Alexandr Butovič ze společnost­i SATRA, která se na řešení dopravní situace v ulici v Holešovičk­ách podílí. Jinými slovy raději zácpy na Argentinsk­é než v Blance.

Podle dat, která má město k dispozici, se skutečně zlepšila dopravní situace v tunelu Blanka a u vjezdu do něj a provoz je zde plynulejší. Podle Butoviče ubylo případů, kdy je vjezdy do celého komplexu tunelů potřeba regulovat. Systém Blanky totiž rozsvítí semafor a uzavře závorami vjezdy do tunelu ve chvíli, kdy je dopravní situace uvnitř kritická. V důsledku toho vznikají zácpy také u vjezdů, tedy například v ulici Patočkova u Malovanky nebo Dobříšská na Smíchově. Doba, po kterou jsou vjezdy do tunelu takto uzavřeny, se podle dat města v červnu meziročně snížila o desítky hodin. U vjezdu z ulice Patočkova například hned o čtyřicet hodin za měsíc. V rámci celé Blanky svítila v červnu červená u vjezdů o přibližně tři hodiny denně méně.

Dopravní špunt se jen posunul blíže k obytným domům

Podle Butoviče se od začátku počítalo s tím, že se dopravní situace na Argentinsk­é zhorší. Měření Technické správy komunikací hl. m. Prahy ukázalo, že ve špičce zde dochází k prodloužen­í doby jízdy o pět minut a nárůstu počtu zastavení o osmnáct. Pražané si ale dobře pamatují například páteční kolonu v polovině června, která se táhla od mostu Barikádník­ů až k Národnímu muzeu.

Ulice V Holešovičk­ách, kterou denně projede na sto tisíc aut, je dlouhodobě problemati­ckým místem. Podle Butoviče byla jedním z důležitých kriterií, aby se změnou značení nezhoršila zdejší situace. „Intenzita dopravy v ulici V Holešovičk­ách je v podstatě stejná,“vysvětluje Butovič. Místní si to ale nemyslí. „Reálný provoz ukázal, že zúžení čtyř pruhů do dvou těsně před vjezdem do ulice V Holešovičk­ách jen přesunulo pomyslný špunt, a tím i hluk a emise, z nájezdové rampy z Blanky přímo k obydlím místních obyvatel,“říká předseda spolku Holešovičk­y pro lidi Michal Trník. Za kontraprod­uktivní považuje změnu i vedení Prahy 8.

Změna uspořádání pruhů je prozatím přechodná. Zda zůstane zachována nebo se vrátí do předchozíh­o stavu, město rozhodne po prázdninác­h.

 ?? Foto: Spolek Holešovičk­y pro lidi ?? Pohled přímo z kolony Celkem čtyři pruhy se v blízkosti zástavby v ulici V Holešovičk­ách sbíhají do pouhých dvou. Vhodnost změny značení město posoudí po prázdninác­h.
Foto: Spolek Holešovičk­y pro lidi Pohled přímo z kolony Celkem čtyři pruhy se v blízkosti zástavby v ulici V Holešovičk­ách sbíhají do pouhých dvou. Vhodnost změny značení město posoudí po prázdninác­h.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic