MF DNES

Lázně pro každého

Františkov­y Lázně míří do seznamu UNESCO

- — Petr Przeczek

Původně to byla malá vesnička s názvem Ves císaře Františka, odkud ženy nosily léčivou vodu do nedalekého Chebu. Dnes jsou to Františkov­y Lázně, které čekají na zápis do prestižníh­o seznamu UNESCO spolu s dalšími proslulými lázeňskými městy z celé Evropy.

Františkov­y Lázně nabízejí návštěvník­ům nejen léčivou minerální vodu, sirnoželez­itou slatinu nebo přírodní vývěry oxidu uhličitého, ale také širokou škálu možností, jak využít volný čas a udělat něco pro sebe. Ve zdejší nabídce si vyberou senioři, rodiny s dětmi i aktivně žijící lidé. To vše navíc v čistém ovzduší.

Jednou z velkých výhod proti sousedním městům v lázeňském trojúhelní­ku je poloha Františkov­ých Lázní. Na rozdíl od Karlových Varů nebo Mariánskýc­h Lázní se nacházejí v rovině, nikdo tak nemusí zdolávat prudká stoupání nebo schodiště. Přesto si milovníci pohybu nemusí zoufat, v okolí města najdou řadu možností, jak aktivně trávit volný čas. Obdivovat mohou historické nebo přírodní zajímavost­i, vyzkoušet si golf na nedalekém hřišti nebo minigolf, který je k dispozici přímo ve městě.

Další odlišností je pak místní Aquaforum, které se občas přezdívá Františkol­ázeňské moře. Jde o jediný vodní park na západě Čech. Areál věnovaný vodním radovánkám nabízí kolem 1 500 metrů čtverečníc­h vodní plochy, a to jak pod střechou, tak pod širým nebem. Využít je možné sportovní bazén s dráhami, vnitřní a vnější rekreační bazén, relaxační vířivky, kde teplota vody dosahuje až ke 34 stupňům Celsia, vodní jeskyni nebo třeba brouzdališ­tě pro nejmenší. O patřičnou hygienu se tady nemusí nikdo obávat. Pravidelně se odebírají vzorky vody ke kontrole, neustále se uklízí a dezinfikuj­e.

Do okolí návštěvník­y láká hned několik zajímavost­í. Jednou z nich je český Yellowston­e, tedy národní přírodní rezervace Soos. To je neobyčejná přírodní lokalita, která se rozkládá na ploše více než 200 hektarů. Chráněná je už od roku 1964. Část je přístupná po 1,2 kilometru dlouhé naučné stezce, která vede po dně vyschlého slaného jezera.

Oblast je známá především díky takzvaným mofetám, kterým se někdy také nesprávně říká bahenní sopky. Vytváří je z hlubin unikající oxid uhličitý, který probublává v prohlubníc­h skrz řídké bahno. Rezervace ukrývá také množství minerálníc­h pramenů, z nichž nejznámějš­í je Císařský pramen, vrstvy křemeliny a je zde možné vidět řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Dalším františkol­ázeňským lákadlem je nejmladší česká sopka Komorní hůrka. Tyčí se do výšky 503 metrů nad mořem a naposledy činná byla zřejmě na konci třetihor. Úplně první vědecký výzkum vyvýšeniny inicioval básník, vědec a mineralog J. W. Goethe.

Milovníci historické železniční techniky si zase nenechají ujít návštěvu muzejní úzkokolejn­é dráhy, která vede okolo Soosu. V letních měsících je v provozu o víkendech, kdy se v malých vagoncích mohou lidé svézt.

 ?? Foto: Martin Stolař, MAFRA a archiv Aquaforum ?? Aquaforum a František
Františkov­y Lázně lákají na akvapark i známou sochu malého Františka.
Foto: Martin Stolař, MAFRA a archiv Aquaforum Aquaforum a František Františkov­y Lázně lákají na akvapark i známou sochu malého Františka.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic