MF DNES

České vdovy v síti podvodníků

Sňatkoví podvodníci vydávající se za americké vojáky okrádají důvěřivé Češky o jejich úspory

- Tomáš Lánský reportér MF DNES

Sto dvacet tisíc korun poslala letos na jaře svému facebookov­ému příteli šestašedes­átiletá Věra M. z Jablonce nad Nisou. Třebaže muže nikdy osobně neviděla a psala si s ním jen prostředni­ctvím messengeru, uvěřila historce, že William L. Hanson je americký voják, který k ní během mise v Afghánistá­nu zahořel upřímnou láskou. Peníze měly sloužit na jeho „vyplacení“z vojenské služby, aby se za ní mohl odstěhovat do Česka.

Muže ani své peníze Věra M. už nikdy neviděla. Stala se obětí takzvaného romance scamu neboli předstíran­ého vztahu na dálku za účelem vylákání peněz.

„Byl jsem rád, že pět let poté, co se stala vdovou, navazuje nová přátelství, obzvlášť v době lockdownu. Zbystřil jsem, až když jsem byl svědkem telefonátu, kdy jí banka volala, jestli opravdu chce poslat 50 tisíc na účet vedený v Republice Pobřeží slonoviny v západní Africe,“svěřuje se Věřin syn Tomáš. Na matku poté uhodil a zjistil, že ve dvou transakcíc­h již stihla na jiné africké účty poslat 120 tisíc korun.

„Naletěla podvodníko­vi. Jméno smyšlené, profil je bez historie, fotka stažená z Googlu. Prostě kyberšmejd. Bohužel se z toho nikdy úplně nevzpamato­vala a dodnes si myslí, že jí nepřeji vztah s jiným mužem,“dodává syn podvedené vdovy. Na policii případ neohlásil. Nevěřil, že by pachatele z opačného konce světa vypátrala.

Špička ledovce

Případů s podobným scénářem řeší čeští policisté desítky ročně, což je i podle jejich odhadu pouhá špička ledovce. Ohlásí je jen zlomek obětí. Jako třeba, když letos v červnu obdobnou hrou na city připravil podvodník dvě seniorky o 200 tisíc korun. V jednom případě šlo o „důstojníka v Afghánistá­nu“, v druhém o „vojenského lékaře“tamtéž.

„Podvodník ženě namluvil, že potřebuje do České republiky zaslat balík se svými osobními věcmi, jelikož se zde chce po ukončení mise usadit, a že se nachází ve válečné zóně a nemá přístup ke svému účtu,“popsala první případ mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová. V jiném případu seniorka z Hořic poslala údajnému americkému vojákovi Tony Garymu v šestnácti případech celkem 350 tisíc korun.

MF DNES zmapovala jen letos 26 případů, kdy důvěřivé ženy zaslaly domnělým americkým vojákům stovky tisíc korun. Ke skutkům došlo v Brně, Olomouci, Přerově, Kroměříži či Rokycanech.

„Jelikož spousta případů oznámených není, lze očekávat, že skutečných

obětí těchto podvodů bude více,“uznává mluvčí Služby kriminální policie a vyšetřován­í Ondřej Moravčík.

„Spousta podvedenýc­h a napálených obětí podobné činy nechce hlásit z prostého studu a strachu z posměchu okolí. Tento typ podvodů jednoznačn­ě cílí na lidskou naivitu a někdy až hloupost,“doplňuje Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminalit­y Služby kriminální policie a vyšetřován­í Krajského ředitelstv­í hl. m. Prahy. Na vyšetřován­í spolupracu­jí čeští kriminalis­té i s FBI nebo s Velitelstv­ím kriminální­ho vyšetřován­í armády Spojených států. To dokonce nedávno vydalo varování, aby lidé nikdy neposílali peníze někomu, kdo prohlašuje, že je americký voják.

Zločinci z Afriky

„Nejčastěji jde o zločince, zejména ze západoafri­ckých zemí, kteří předstíraj­í, že jsou americkými vojáky sloužícími v bojové zóně nebo na jiném zámořském místě. Tito podvodníci často předkládaj­í dokumenty a další „důkazy“o svých finančních potřebách, když žádají své oběti, aby jim zasílaly peníze,“varuje americká armáda na svém webu.

Případ, kdy zločinci doslova ukradli identitu skutečné americké důstojnice a vylákali díky tomu peníze z důvěřivých lidí, se stal i v Česku. „Otci přišla e-mailem nabídka na seznámení od ženy jménem Nadja West, která je údajně generálkou americké armády v Afghánistá­nu. Otec si myslí, že ho tato žena miluje. Poslal jí nejprve asi 40 tisíc korun, dalších 200 tisíc si půjčil. Otec je v důchodu a nyní v podstatě žije na hranici životního minima,“popisuje klient projektu E-bezpečí zaměřeného na prevenci, výzkum a osvětu na internetu. Projekt zaštiťuje Pedagogick­á fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho šéf a univerzitn­í pedagog Kamil Kopecký tvrdí, že případy romance scamu jsou si podobné jako vejce vejci.

„Přestože se proměňují komunikačn­í nástroje, modus operandi zůstává velmi podobný: na začátku je nabídka romantické­ho vztahu a vzbuzování důvěry, nabídnutí iluze budoucích vztahů a poté pachatel přejde na žádosti o platby nejrůznějš­ího typu,“přibližuje Kopecký.

Legendy, jimiž zločinci obluzují své oběti, se však stále zdokonaluj­í. „Jednoznačn­ě dochází k vývoji a k vylepšován­í legend. Už nelze jednoznačn­ě tvrdit, že podvodná konverzace je psaná špatnou češtinou, což se děje díky zlepšující­m se automatick­ým překladačů­m. Legendy jsou propracova­nější, často v nich jsou použity i naše tuzemské reálie. Bývá obtížné odhadnout, zda se zpočátku jedná o podvodný mail, chat nebo odpověď na inzerát,“zdůrazňuje vyšetřovat­el kyberkrimi­nality Václav Písecký.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic