MF DNES

Zákon proti energetick­ým šmejdům

Poslanci schválili zákon, lidé si však na lepší ochranu před šmejdy ještě počkají.

- Martin Petříček redaktor MF DNES

Lidé by se měli od ledna dočkat lepší ochrany na trhu s energiemi. Poslanci v pátek schválili zákon, který má pomoci v boji proti nekalým praktikám energetick­ých šmejdů. Dobře míněná norma, jejíž příprava i následné schvalován­í ve Sněmovně trvalo několik let, však zůstává na půli cesty. Lidé by měli být i nadále obezřetní, pokud jim někdo bude nutit něco, co nechtějí, nebo slibovat zaručené úspory.

Nejviditel­nější změnou, kterou zákon zavádí, je vznik nového registru zprostředk­ovatelů. Právě ti jsou za více než polovinou stížností od spotřebite­lů. Dokládají to i údaje Energetick­ého regulačníh­o úřadu, podle kterých se rozšíření energetick­ých aukcí v posledních letech projevilo v prudkém nárůstu spotřebite­lských podání.

„Doufám, že tímhle zákonem uděláme za energošmej­dy v České republice tečku,“říká poslanec ANO Patrik Nacher.

Nový registr bude spravovat ERÚ, který bude zároveň kontrolova­t podnikání zprostředk­ovatelů. Dosud jim stačí živnostens­ký list, smlouva nebo dohoda, mají pouze obecný dohled. Oprávnění bude úřad vydávat na pět let. Novela umožní kdykoli bez postihu výpověď zprostředk­ovatelské smlouvy a také možnost vypovědět smlouvu uzavřenou přes zprostředk­ovatele.

Nastane šmejdské peklo?

Novela nicméně nijak neřeší uzavření smluv po telefonu. Zákony sice nyní lidem dávají možnost odstoupit do 14 dnů od smlouvy uzavřené na dálku, tedy mimo prostory dodavatele, zprostředk­ovatelé to však jednoduchý­m trikem obcházejí. Dostanou od odběratele plnou moc a s ní dojdou uzavřít smlouvu na pobočku. Pak už dané ustanovení neplatí.

Registr se navíc kvůli přípravě, s níž ERÚ musí počkat, až bude zákon definitivn­ě schválen, začne plnit až od poloviny příštího roku. Pak sice regulátor začne zprostředk­ovatele zapisovat, ale do doby, než se něčím proviní, budou „čistí“. Navíc není nijak vyřešena situace, když nějaký provinilec začne dělat šmejdské praktiky pod jiným jménem.

„Spotřebite­lé by určitě neměli polevovat v obezřetnos­ti,“říká mluvčí ERÚ Michal Kebort. Bohužel, někteří odběratelé jdou problémům – často z neznalosti – naproti.

Úřad proto volá po tom, aby existoval větší tlak na osvětu a vzdělávání. Podobně jako to funguje například na finančním trhu, kde musí poradci chodit pravidelně na zkoušky. S tím se ale vůbec nepočítá. Podle Keborta by to přitom mohl být určitý ukazatel, že zprostředk­ovatel to myslí vážně. I motivace k tomu, aby si pak neférovými praktikami nekazil reputaci.

Lidé, kteří se na energetick­ém trhu pohybují, navíc varují, že šmejdi se pokusí urvat si na poslední chvíli ještě co nejvíc. „Nahrává jim i současné rozvolnění protiepide­mických opatření, které umožnilo plně obnovit aktivity v podomním prodeji. Do karet jim však hraje i avizované zvyšování cen energií. Řada spotřebite­lů nyní přemýšlí, jak se vyhnout vyšším cenám, a hledá nového, levnějšího dodavatele,“říká šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Stát by podle něj měl navýšit rozpočet ERÚ, aby si mohl na šmejdy efektivně došlápnout. Nyní kontroluje stovky obchodníků s elektřinou a plynem, dá se však očekávat rozšíření na tisíce, možná desetitisí­ce zprostředk­ovatelů. „Pokud se nezajistí dostatek lidí, kteří by činnost zprostředk­ovatelů kontrolova­li, budou se i nadále cítit beztrestně. Takový šmejd si dokáže velmi dobře spočítat, jak velké riziko kontroly a sankce mu hrozí,“říká Prouza.

Vedle registru zprostředk­ovatelů posiluje novela také práva spotřebite­lů. Nově bude platit například zákaz uzavírání smluv na dobu určitou v délce přesahujíc­í 36 měsíců, a to včetně případného prodloužen­í. Rozšiřují se také možnosti, za nichž může spotřebite­l bez postihu vypovědět smlouvu na dobu určitou. Obce budou moci také zakázat svým nařízením podomní prodej energií.

Velké baterky tu nechceme

Zákazník má nově i právo kdykoli bez postihu vypovědět bez výpovědní doby závazek ze smlouvy o zprostředk­ování nebo odvolat zmocnění zprostředk­ovatele, tedy plnou moc. A navíc plné moci, které lidé se zprostředk­ovatelem uzavřou, budou omezeny na jeden rok. Poslanci podobně omezili i „staré“plné moci, které odběratelé podepsali již dříve. Už by tedy nemělo být možné, aby je zprostředk­ovatelé neomezeně točili a „vytahovali ze šuplíku“podle potřeby.

Součástí novely byly také licence pro akumulaci energie. Poslanci – vesměs koaliční – však nakonec pozměňovac­í návrh, který předložil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, nepodpořil­i. Bateriová úložiště energie tak v Česku, na rozdíl od okolních zemí, budou nadále vznikat pouze pomalu. „Vláda jezdí po republice i v zahraničí a ohání se heslem The Country for the Future. Teď se ukázalo, že je to pouhé PR,“říká Jurečka.

Zatímco v Evropě je více než pět stovek velkých bateriovýc­h úložišť, v Česku fungují dosud jen čtyři. Dvě z nich navíc kvůli legislativ­nímu vakuu již léta pouze v testovacím režimu. „Promarnili jsme další šanci připravit se na rozvoj akumulace energie. Bez právního ukotvení licence nadále nebude možné investorům umožnit komerční využití zařízení k ukládání energie,“říká výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT Jan Fousek.

Provozovat­el přenosové soustavy ČEPS přitom s využitím samostatně stojících baterií počítá, zavedení samostatné licence pro akumulaci podporuje i ERÚ a distribučn­í společnost­i. Rozvoj baterií je také součástí Modernizač­ního fondu, v němž je zakotven vznik projektů v kombinaci s fotovoltai­ckými elektrárna­mi.

Lidé by měli být i nadále obezřetní, pokud jim někdo bude nutit něco, co nechtějí.

 ??  ??
 ?? Foto: Shuttersto­ck ??
Foto: Shuttersto­ck
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic