MF DNES

Klimatická změna a zanedbané problémy

- — Jana Šafaříková

Extrémních výkyvů počasí dramaticky přibývá. Svět musí jednat,“řekla ohledně rozsáhlých záplav v Německu a sousedních státech kancléřka Angela Merkelová během své návštěvy USA.

Také většina dalších německých politiků má tváří v tvář zkáze jasno: v Evropě se naplno projevuje klimatická krize a katastrofy, které jsme byli zvyklí vídat na opačné straně světa, se přesouvají přímo před náš práh.

Parlamentn­í strany všech politickýc­h směrů jsou nyní vzácně zajedno v tom, že ochrana životního prostředí není jen imaginární problém. „Naše země se potýká s katastrofo­u historické­ho rozsahu,“řekl předseda CDU Armin Laschet s tím, že úsilí o ochranu klimatu je nutné zrychlit. V podobném duchu se vyjádřil také ministr vnitra z bavorské CSU Horst Seehofer.

Pro Zelené, kteří mají ochranu klimatu jako základ svého programu, je tento závěr očividný. „Je jasné, že zde vidíme důsledky klimatické katastrofy,“uvedli. Svobodní demokraté (FDP) vyzývají k témuž, i když zároveň s ohledem na prevenci budoucích ekonomický­ch škod. Pouze protestní AfD má opačný názor: „Záplavy jsou běžnými přírodními fenomény,“uvedl jejich odbor životního prostředí.

Na nutnost postupně přejít na udržitelně­jší životní styl také dlouhodobě upozorňují vědci. V souvislost­i se záplavami ovšem dodávají, že problém je komplexněj­ší, než jak může vyplývat z politickýc­h sdělení.

Výrazný vliv na průběh a rozsah přírodních katastrof včetně záplav má také řada dalších faktorů: zástavba volných ploch a hustota osídlení, která je zrovna v nejvíce zasaženém Severním Porýní-Vestfálsku z německých spolkových zemí nejvyšší. Dále neschopnos­t půdy a zničené krajiny při návalových deštích zadržovat vodu a mírnit její tok. Odlesnění, které přispívá k nestabilit­ě a sesuvům půdy. A také zastaralé kanalizačn­í rozvody, které nejsou na vysokou hustotu osídlení a silné deště uzpůsobené.

Právě tyto problémy je možné řešit hned, přičemž první výsledky těchto změn lze vidět již v řádu dalších let. O tom ale kancléřští kandidáti v předvolebn­í kampani nemluví.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic