MF DNES

„Kdo bydlí u řeky, měl by být aktivně sám ostražitý.“

-

Pokud se nám stýská po mírnějším počasí konce minulého století, tak je s tím podle klimatolog­a Radima Tolasze potřeba něco dělat. „Zatím jen kritizujem­e ostatní, že chtějí zničit náš autoprůmys­l,“říká.

Daří se nám připravova­t na klimaticko­u změnu?

Nedaří. Dnes už se dá říct, že je vědecká i politická shoda na nutnosti snižovat emise skleníkový­ch plynů a na lepší starosti o kulturní (zemědělsko­u i lesní) krajinu, konkrétní rozhodnutí a změny jsou však příliš pomalé a často jsou odsouvány do vzdálené budoucnost­i. Stále jsme nepochopil­i, že dřívější, dobře naplánovan­é změny jsou jednodušší a levnější než změny vynucené a překotné, prováděné pod tlakem nezvladate­lných okolností.

Můžeme klimatické změny ovlivnit nějakou úpravou našeho chování?

My klimatolog­ové přesvědčuj­eme politiky už 30 let, že je třeba s postupně rostoucí teplotou atmosféry něco dělat, protože je za ní zodpovědné chování člověka. Postupně s novými modely, s novými daty a s novými metodami jsme si jistější a zvyšujeme pravděpodo­bnost našich výhledů. Nikdo už několik desetiletí nemusí čekat, až někdo něco někde vyzkoumá. Základní obecné závěry o vlivu člověka na klima jsou nezpochybn­itelné, včetně návrhů na změny.

Dokážou odborníci extrémy předpovída­t?

Většinou ano. Některé lépe, některé hůře, některé vůbec. Ale každá předpověď je jen pravděpodo­bnost možného vývoje v nějaké oblasti. Neumíme předpovědě­t bouřku nebo silný déšť zítra večer v Horní Dolní, ale informujem­e, že v nějakém kraji nebo jeho části je vyšší pravděpodo­bnost extrémního jevu. A teprve pár hodin nebo desítek minut předem si každý může naši předpověď ověřit v různých aplikacích, např. na radarové animaci. Pokud někdo bydlí v blízkosti řeky nebo pod kopcem, měl by být sám aktivně ostražitý, pokud hodně prší, a nečekat, až mu v televizi někdo řekne, že se na něj valí voda. (row)

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic