MF DNES

Hluboš. První zámek prezidenta Masaryka

Před třiceti lety se začaly schvalovat restituční zákony a vracet památky. Letní seriál MF DNES přináší příběhy objektů, které restituce otevřely veřejnosti.

- Robert Oppelt reportér MF DNES

Před sto lety koupil českoslove­nský stát pro prezidenta Masaryka zámek Lány. Objekt se stal podobným symbolem pro prezidents­ké sídlo jako Pražský hrad. Lány však nebyly prvním místem, kam jezdil prezident Masaryk pracovat a odpočívat.

Prvním zámkem, který se mohl pyšnit titulem reprezenta­čního sídla prezidenta T. G. Masaryka, byla podbrdská Hluboš nedaleko Příbrami. Zámek s parkem se letos po delší době opět otevírá veřejnosti.

Na vznik místa, kde by prezident Masaryk mohl v klidu pracovat a odpočívat, tlačila především jeho rodina. Masarykovi bylo v době zvolení bezmála sedmdesát a jeho zdraví nebylo nejlepší. Masarykova dcera Alice se proto obrátila na prezidents­kého kancléře Přemysla Šámala. A uspěla s naléhavou prosbou, aby se vyřešilo hledání prezidents­kého sídla.

Když se jednání o koupi lánského zámku protahoval­a, tak byla pro prezidenta prozatímně pronajata právě Hluboš. Ta ale nebyla jen provizorie­m, podle svědectví se stala místem, které si Masaryk opravdu zamiloval a kde se cítil jako doma. Hlavně proto, že se zde poprvé od války sešla pohromadě celá jeho početná rodina.

Chvíle s nemocnou Charlottou

Na zámku pobýval s tehdy už nemocnou manželkou Charlottou, jezdily sem jeho děti i první vnoučata. Naposledy zde trávil Vánoce a Nový rok na přelomu let 1920 a 1921. Léto 1921 už trávil v Lánech.

Do dnešní doby se zachovala řada svědectví v obecních kronikách o tom, kam přijel prezident na koni pozdravit místní, i pár fotografií připomínaj­ících jeho návštěvu v nedaleké Příbrami.

Za dnešní opadanou fasádou by málokdo hledal skvostné knížecí sídlo, kde kdysi prezident pobýval. Ve druhé polovině 18. století nechali tehdejší majitelé hlubošskéh­o panství Hochbergov­é z Hennersdor­fu

přestavět starou tvrz na reprezenta­tivní barokní zámek. Kolem něj vznikla jedna z prvních botanickýc­h zahrad u nás.

Další přestavba přišla za knížat Oettingen-Wallerstei­n na konci 19. století. Výsledkem těchto úprav je dnešní pseudorene­sanční podoba. Jako letní sídlo prezidenta Masaryka sloužila Hluboš v letech 1920 a 1921. Prezidents­ká kancelář zámek pronajala od knížete Oettingena za 4 000 korun ročně.

Pozemková reforma i protiněmec­ké nálady v nové republice přinutili později knížecí rodinu zámek prodat v roce 1925 příbramské­mu továrníkov­i Josefu Kolaříkovi. Jeho rodina vlastnila zámek s velkostatk­em až do znárodnění v roce 1948.

Kasárny i internát

Na zámku se poté vystřídala celá řada uživatelů. Byla zde politická škola, kasárny, ubytovna pro dělníky uranových dolů i střední odborná škola s internátem.

V 90. letech zámek restituova­la rodina původních majitelů. Komplikova­né vztahy mezi několika vlastníky ve spojení s milionovým­i ročními náklady na údržbu mnohahekta­rového

Zde pobýval prezident

areálu vedly ale k tomu, že majitelé zámek po sedmnácti letech prodali. Jeho nový držitel měl velké plány, například vznik minipivova­ru. Nakonec byl ale zámek opět na prodej a loni v listopadu ho koupila obecně prospěšná společnost Zámek Hluboš.

„Naším cílem je vytvořit ze zámku významné vzdělávací a kulturní centrum s akcentem na historicko-společensk­ý význam osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka,“říká

Sídlo šlechty i ubytovna

zakladatel­ka společnost­i Jana Merunková. Uvnitř zámku, v pokojích, kde pobýval první českoslove­nský prezident, je opět nainstalov­aná výstava připomínaj­ící Masarykův pobyt. „Připravuje­me další expozice. Jednou z nich budou mince a medaile s tématem české státnosti,“plánuje Merunková.

Během kulturních akcí je přístupný i velký freskový sál, pro individuál­ní modlitby je otevřena zámecká kaple.

Lidé, kteří se budou chtít koupat v pražském rybníku Šeberák, musí počítat s tím, že ve vodě jsou sinice. Ty mohou citlivým jedincům způsobovat obtíže. V ostatních přírodních koupaliští­ch v Praze je kvalita vody dobrá s výjimkou hostivařsk­é nádrže, vyplývá ze včerejších informací hygieniků. Sinice zhoršily kvalitu vody také například v Hamerském jezeře na Českolipsk­u, Velkém rybníku v obci Hroznětín na Karlovarsk­u nebo na Pahrbku na Zlínsku. (ČTK)

čas T. G. Masaryk.

 ??  ?? Hluboš na Podbrdsku.
Zámek
Hluboš na Podbrdsku. Zámek
 ??  ?? Ze současné expozice v místnostec­h, kde trávil 2x foto: Michal Růžička, MAFRA
Ze současné expozice v místnostec­h, kde trávil 2x foto: Michal Růžička, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic