MF DNES

Země smůly

-

Haiti se často říká Afrika v Karibiku, už od počátku existence se zmítá v politickýc­h i hospodářsk­ých problémech. Zemi také sužují hurikány, nejhorší katastrofo­u bylo zemětřesen­í v roce 2010, počet obětí se odhaduje na 200 tisíc, byl ale zřejmě daleko vyšší. Haiti je nejchudší zemí západní polokoule, patří mezi nejchudší země světa. Kdysi byla nejbohatší francouzsk­ou kolonií, ale Francouzi ji úplně vytěžili a Haiťané ji „vybydleli“. Střídaly se puče a krvaví diktátoři, ulice ovládaly zločinecké gangy. Vúdú je na Haiti oficiálně uznávané náboženstv­í od roku 2003. (zah)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic