MF DNES

První text nesplnil zadání, omlouvá se Suchý

- Tomáš Šťástka redaktor MF DNES

Necelé čtyři roky poté, co čtenáře zaujal svým zamyšlením Klaun si povídá s Bohem, se Jiří Suchý vrací s publikací na stejné téma. V nakladatel­ství Galén totiž právě vyšla kniha Klaun to zkouší znovu, která na předchozí dávno vyprodaný počin navazuje. A to jak grafickým vyvedením, tak především obsahem.

Exhumace motivů

„To jsem zase já, ten komediant z onoho malého divadla na Dejvické, č. 27. Už zase otravuju – budiž mi to prominuto. Ale ta první knížka našich uskutečněn­ých i neuskutečn­ěných rozhovorů způsobila, že mám v hlavě lehký zmatek. Neboli nesplnila zadání,“píše autor omluvně na první stránce textu.

Suchý se v nové knize nebojí být osobnější, vše ovšem činí s klasickým humorem. První kniha prý vznikala v průběhu patnácti let; druhá se ke čtenářům dostává za mnohem kratší dobu, což je prý důsledkem toho, že si některé nepoužité myšlenky a odbočky schoval s myšlenkou, že se „to ještě může hodit. (V nejhorším případě do koše.)“.

„Ostatně v mém věku se dá předpoklád­at, že nápadů bude ubývat, a taková exhumace zapadlých motivů mi třeba někdy přijde vhod. A už je to tady,“nešetří se autor.

Legenda Semaforu v nové publikaci nadále rozvíjí svou polemiku. Ovšem tentokrát si více než s Bohem povídá se všemi ateisty. Při vší úctě k vědeckým poznatkům na poli genetickém (téma evoluce) či kosmologic­kém (téma velkého třesku) si klade sugestivní otázky, zda za tak složitými postupy může či nemůže být plán někoho či něčeho vyššího. Vedle čistě abstraktní­ch témat se ale v krátkých kapitolkác­h dostává i k těm zcela konkrétním.

Místo a pověst církve v naší zemi, mešní řád, problemati­ka vracení majetku, ale i téma věčného pokušení a kněžské askeze.

Suchý ovšem neopomíná ani velké téma, které z jeho předchozí knihy zcela vymizelo, jak mu prý mnozí čtenáři zdůraznili: téma smrti.

„Co je to Smrt? Zatímco křesťanovi opustí duše tělesnou schránku, ateistovi selžou orgány, ale výsledek je v podstatě stejný. Oba přestanou být živými...“přemítá v jedné z nejdelších kapitol, kterou doplnil tematickým­i úryvky z vlastní tvorby napříč dlouhou kariérou.

Rozvíjí i naopak velice chválenou a citovanou poznámku o tom, že Bůh neexistuje, protože to nemá zapotřebí. „Začal jsem přemýšlet o té větě, které ze mne vyhrkla jen tak do prostoru, a moje jediná zásluha tkvěla v tom, že jsem nedopustil, aby se v tom prostoru rozplynula,“uvozuje jedno z mnoha zamyšlení.

 ?? Foto: Petr Lemberk, MAFRA ?? Klaun se vrací Herec Jiří Suchý uvažuje v nové knize o smrti, církvi, evoluci i velkém třesku ve vesmíru.
Foto: Petr Lemberk, MAFRA Klaun se vrací Herec Jiří Suchý uvažuje v nové knize o smrti, církvi, evoluci i velkém třesku ve vesmíru.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic